Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

M-KABL
Mitra Bakića BB
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn:
Website: www.m-kabl.me


 

Misija privrednog društva M-KABL DOO, kao KDS operatora, je da svojim intenzivnim ulaganjem u tehnološki razvoj KDS mreža omogući kako osnovne tako i nove servise, kao i da zadovolji sve zahtјeve svojih korisnika. Poseban akcenat biće usmjeren ka zadovoljenju zahtjeva biznis korisnika kablovskog Interneta, a u sledećoj fazi i IP telefonije.

Privredno društvo M-KABL DOO osnovano je 2004. godine.

Neposredno sarađujemo sa velikim brojem TV kompanija i vodećim KDS operatorima iz zemalja u okruženju što nam omogućava stalno proširenje broja TV kanala i poboljšanje kvaliteta signala kao i kompletiranje različitih servisa u okviru kablovskih distributivnih sistema.

Donosimo na tržište usluge visokog kvaliteta.


Pоslоvi: M-KABL

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME