Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

VOLI
Bulevar Josipa Broza bb
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: 020 445 086
Website:


 

POSAO I KARIJERA VOLI

Budući da smo jedna od najuspešnijih kompanija u regionu imamo konstantnu potrebu da regrutujemo i integrišemo u svoje redove najbolje pojedince jer je uspeh kompanije zasnovan prije svega na kvalitetima i sposobnostima njenih zaposlenih sa startom od 1995 godine. Armiju od preko 60.000 kupaca dnevno u našim objektima uspešno opslužuje naših 1.600 zaposlenih.

Naša strategija ljudskih resursa je usko povezana sa ciljevima kompanije. Organizacija ljudskih resursa je strateški partner biznisu i aktivno učestvuje u uspehu naše kompanije. Naš cilj je kultura visokih performansi – u svakoj poslovnoj jedinici, izgradjena na Voli vrijednostima: odgovornost, izvanrednost i inovativnost.

To takođe znači:

  • Želimo da regrutujemo najbolje i najpametnije, koje ćemo neprekidno da razvijamo i koji će ostati u kompaniji vrlo dugo.

  • Našim jedinstvenim procesima u oblasti ljudskih resursa, imamo dobru polaznu osnovu za razvoj različitih mreža talenata menadžera i stručnjaka na kojima leži naše poslovanje. Raznovrsnost naših zaposlenih vidimo kao jedinstvenu i konkurentsku prednost.

  • Kroz kontinuiranu edukaciju i najbolje treninge razvijamo naše ključne strateške sposobnosti i veštine – kao održivu investiciju u budućnost naše kompanije.

  • Promovišemo mjere bezbjednosti i zdravlja na radu da bi obezbijedili našim zaposlenima dugoročnu dobrobit i efikasnost.

  • Svesni smo odgovornosti za naše zaposlene kao i za kompaniju i usko saradjujemo sa predstavnicima naših zaposlenih u dobroj atmosferi obostranog povjerenja.


Pоslоvi: VOLI

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME