Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Info Biro Montenegro
Ul. Djoka Mirasevica 67a
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: 067365772
Website: www.infobiro.tv


 
INFOBIRO je regionalni informativni video servis, koji potencijalnim klijentima nudi uslugu snimanja, montiranja i arhiviranja video materijala sa važnih događaja.

Savremena tehnološka dostignuća i mogućnosti koje pruža globalna mreža (Internet), natjerali su nas da razmišljamo brže. Sa brzinom ali ne na brzinu, rodila se ideja o osnivanju video info web servisa pod nazivom INFOBIRO.

Projekat INFOBIRO nastao je kao zajednička ideja medijskih, marketinških i PR profesionalaca u cilju kvalitetnije i lakše komunikacije između javnosti, društvenih subjekata i medija.

Usluge INFOBIRO-a namijenjene su, kako institucijama, kompanijama i drugim društvenim subjektima, tako i nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima.

INFOBIRO predstavlja i svojevrsnu podršku nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima, kao servis sa koga putem web sajta mogu da se preuzimaju snimljeni materijal sa društvenih, najavljenih događaja.

Pоslоvi: Info Biro Montenegro

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME