Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Farma Bijelić
Selo Bare
Šavnik,Crna Gora

Теlеfоn: 069-596-096, 069-342-629
Website:


 

Pоslоvi: Farma Bijelić

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME