Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Minuta Consulting d.o.o.
Radoja Dakica bb, IPC Tehnopolis
Nikšić,Crna Gora

Теlеfоn: 00 382 69 558 385
Website: www.minutadoposla.com


 
1. Ko smo mi?

Minuta Consulting je agencija koja pruža usluge pripreme kandidata za zaposlenje i izlazak na tržište rada, kroz usluge profesionalne izrade CV-a, motivacionog pisma, LinkedIn profila, radionice na temu self branding-a, team building-a, karijerni koučing i konsalting usluge vezano za regrutaciju i selekciju kadrova. Naša vizija je osnaživanje i podrška mladim ljudima da donose odgovorne, razumne i dugoročno isplative odluke u vezi sa njihovom karijerom i postanu prepoznatljivi u globalnom i dinamičnom svijetu današnjice. Kako bismo osigurali kvalitetne rezultate, mi ronimo dublje u ličnost svakog našeg klijenta, loveći vještine koje odgovaraju poslu za koji su se opredijelili. To nam pomaže u prepoznavanju njihovih vrijednosti, zahvaljujući čemu povećavamo njihove šanse na tržištu rada pred svim mogućim poslodavcima.

 
2. Šta mi nudimo?
Mi nudimo usluge profesionalne izrade CV-a, motivacionog pisma, LinkedIn profila, kreativnog pisanja oglasa za posao, karijerni koučing, regrutacije i selekcije kadrova, psihološke procjene, organizacija radionica na temu self brendinga i promocije na društvenim mrežama, team building radionice, treninzi o vještinama komunikacije unutar organizacije, treninzi o pospješivanju liderskih vještina.
 
3. Zašto baš mi?
Zbog toga što naša vrijednost nije samo način na koji mi radimo sa našim klijentima, već i način na koji mi živimo svoje živote. Vrijednosti na kojima se temelji sve što u životu radimo su:

Ø  OSMIJEH PRIJE SVEGA: Volimo osmijeh! Sve radimo sa osmijehom i trudimo se da isti prenesemo na druge J

Ø  LJUDI:  Mi obožavamo ljude i rad sa ljudima! Želimo samo najbolje svakoj osobi sa kojom radimo, koju savjetujemo ili koja na neki drugi način uđe u „našu priču“.

Ø  KONEKCIJA: Trudimo se da svi naši klijenti osjete taj „klik“ kada kontaktiraju sa nama!

Ø  RAZVOJ: Uvijek težimo razvoju, kako ličnom tako i profesionalnom, i kroz kontakt sa klijentima uvijek mnogo naučimo!

Ø  INOVATIVNOST: Inovacija je jedini način da kreiramo vrijednost. Zato naše klijente podučavamo metodama disrupcije u procesu traženja posla, jer u tome leži prava vrijednost.

Ø  IDEJA: Za sebe kažemo da smo hodajući izvori ideja. Ideje su inspiracija za promjene, a promjene su jedina konstantna stvar u našem svijetu.

Ø  STRAST PREMA POSLU: Vodimo se parolom "raditi sa strašću, ili ne raditi uopšte!"


Pоslоvi: Minuta Consulting d.o.o.

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME