Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA
Rozino bb
Budva,Crna Gora

Теlеfоn: +382 (0) 67 280 700, +382 (0) 67 241 977
Website: http://www.fbt-budva.com/index.php?lang=me


 
Fakultet za biznis i turizam Budva akreditovan je od strane Savjeta za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore, 15. novembra 2010 godine, a licenciran 5. jula 2011.

To je prvi studijski program hospitaliti menadžmenta (ugostiteljstvo, turistička rekreacija i zabava, turističke atrakcije, turistička trgovina...) u Crnoj Gori i jedan od rijetkih u Regionu (Rochester Dubrovnik i Fakultet za turistički i ugostiteljski menadžment Opatija).

Pоslоvi: FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME