Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Talk Online Panel
Karlsgasse 7
Beč,Austria

Теlеfоn: *381638769905
Website: https://talkonlinepanel.com


 
Talk je društvena platforma gde se članovi pozivaju da učestvuju u anketama o svemu od životnih potreba i finansiskih odluka do socijalnih pitanja i kupovnih navika. Ankete mogu biti naručene od strane medijskih kuća, istraživačkih agencija ili marketing sektora kompanija, i u zavisnosti od upitnika, mogu biti namenjene ukupnoj populaciji ili samo specifičnoj ciljnoj grupi. Svaka popunjena anketa donosi određeni broj poena koji uglavnom zavisi od dužine i kompleksnosti upitnika: poeni se mogu zameniti za razne vrednosne vaučere, pretplate na razne časopise, ili se mogu pretvoriti u donacije dobrotvornim organizacijama.

Pоslоvi: Talk Online Panel

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME