Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Kastex d.o.o.
Vuka Karadžića 11,
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: +382 20 231 315, +382 20 231 316
Website:


 

Pоslоvi: Kastex d.o.o.

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME