Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Logan group
Ul. Mila Boskovica H13
Bar,Crna Gora

Теlеfоn: 066/13-90-90 ili 068/140-405
Website:


 
Logan group je kompanija koja se bavi prodajom nekretnina, legalizacijom objekata, rentiranjem automobila i investiranjem u razne projekte.

Pоslоvi: Logan group

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME