Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Pravni ekspert doo za kompjuterski inženjering i izdavaštvo
Dr. Vukašina Markovića bb,
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: 020/643-150, 223-795, 223-796
Website: www.katalogpropisa.me


 
Pravni ekspert DOO za kompjuterski inženjering i izdavaštvo je kompanija koja korisnicima softvera „Katalog propisa“ pruža usluge korisničke i tehničke podrške, ali i širok spektar ostalih zahtjeva.

Pоslоvi: Pravni ekspert doo za kompjuterski inženjering i izdavaštvo

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME