Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје
Caffe bar Trojka
Peluzica
Kotor,Crna Gora

Теlеfоn: 069625253
Website:


 

Pоslоvi: Caffe bar Trojka

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME