Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

SLAVISAN D.D.D.
Kozaračka 48
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: 069/014-146
Website:


 
Slavisan D.D.D. se bavi dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Raspolažemo stručnim i iskusnim kadrom, dokazanim na najzahtijevnijim poslovima ekološke zaštite, prostorom, opremom i svim dozvolama za vršenje poslova iz domena sanitarno-ekološke zaštite tj. poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, plinske dezinsekcije (fumigacije), dezodoracije, eradikacije muva, komaraca i korova, repelentnog tjeranja zmija, zaštite od golubova, hvatanja i dislociranja sa lokacije mačaka i pasa, super hlorinacije vodovodnih cijevi, objekata i mreža, kao i ostalih usluga iz predmeta poslovanja ekološke zaštite u skladu sa HACCP, ISO 22000 i svim ostalim priznatim evropskim i svjetskim standardima.
Firma je osnovana 2004. godine.

Pоslоvi: SLAVISAN D.D.D.

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME