Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

AD "Port of Adria" Bar
Obala 13.jula bb
Bar,Crna Gora

Теlеfоn: 030/301-131
Website: https://www.portofadria.me/


 

Port of Adria se nalazi na zapadnoj strani Bara u Crnoj Gori. Strateški locirana luka u zemlji koja nije članica Evropske unije u jadranskom regionu.

Global Ports Holding (GPH) je preuzeo prava poslovanja u AD „Port of Adria“ Bar kroz privatizaciju 2013. godine. GPH posjeduje 62,09 % akcija u AD „Port of Adria“ Bar.

Port of Adria je višenamjenska luka sa operativnom obalom dužine 1,440 m, namjenskim terminalima za kontejnerske brodove, brodove generalnih tereta, RO RO brodove i kruzere.

Luka obuhvata ukupnu površinu od 518,790 m2 sa devet vezova i godišnjim pretovarnim kapacitetom od 750,000 TEU jedinica i 6 miliona tona generalnih tereta.

Cijela oblast  Port of Adria je potpuno  pod režimom  Slobodne zone.


Pоslоvi: AD "Port of Adria" Bar

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME