Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Novi Monteživ
Gudljeska br. 1, Straševina
Nikšić,Crna Gora

Теlеfоn: 068/860-902
Website: www.monteziv.com


 
Preduzeće “Novi Monteživ” D.O.O. je najveće privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom i obradom svježeg izvornog Crnogorskog pilećeg mesa.

Pоslоvi: Novi Monteživ

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME