Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Veb Centar d.o.o.

Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn:
Website: www.vebcentar.me


 
Veb Centar d.o.o., sa sjedištem u Crnoj Gori, vodeća je firma za veb dizajn, grafički dizajn i Internet konsalting,  usmjerena na stvaranje posebno kreiranih veb rješenja, prilagođenih za postizanje željenih rezultata na planu Internet marketinga.

Pоslоvi: Veb Centar d.o.o.

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME