Nаziv Kоmpаniје
Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Direktor filijale Herceg Novi

col-narrow-left

Lоkаciја:

Herceg Novi,

Kаtеgоriје:

Bankarstvo, Finansije, Upravljanje
col-narrow-right
col-wide
Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine
oglašava slobodno radno mjesto:

DIREKTOR FILIJALE HERCEG NOVI

Uslovi:
 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine; 
Opis poslova:
 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa filijale;
 • Predlaganje plana prodaje i realizaciju planirane prodaje i upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture;
 • Donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima;
 • Upravljanje ljudskim resursima u filijali i praćenje kadrovskih potreba filijale;
 • Saradnja sa ostalim organizacionim jedinicama u banci;.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: hr@prvabankacg.com sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za prijavu do:

01.04.2017
istaknuti poslodavci

 • www.strabag.com
 • www.astoriamontenegro.com
 • www.ramadapodgorica.me
 • http://www.jmv.co.me/home
 • http://www.etggrupa.me/me
 • www.cineplexx.me
 • http://www.societegenerale.me/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME