Nаziv Kоmpаniје
Aman Sveti Stefan

Blagajnik u sektoru hrane i pića (F&B Cashier)

col-narrow-left

Lоkаciја:

Budva,

Kаtеgоriје:

Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide
Posebni uslovi:
 • Znanje engleskog jezika;
 • Iskustvo na sličnim poslovima u trajanju dužem od 2 godine;
 • Komunikativnost.
Opis polsla:
 • Zaposleni je dužan u komunikaciji sa Menadžerom restorana osigurati da sva plaćanja budu ispravna, uključena u izvještaje;
 • Da sa svakim objektom provjeri izvještaje posle obroka i potvrdi ih;
 • Da osigura da za sva plaćanja ima dokaz u vidu štampanih primjeraka;
 • Da osigura da se bilo kakva greška u plaćanju prijavi Menadžeru hrane i pića u roku od 24 sata;
 • Obavlja i sve druge poslove po nalogu Asistenta menadžera hrane i pića i Menadžera hrane i pića.
Odgovornost:
 • Odgovoran je za svoj rad Asistentu menadžera hrane i pića i Menadžeru hrane i pića.

Rok za prijavu do:

15.07.2017
istaknuti poslodavci

 • www.cineplexx.me
 • http://televex.me/
 • http://www.jmv.co.me/home
 • http://zetagradnja.com/?lang=en
 • www.kouzoncorporation.com
 • www.roda.me
 • http://www.bar-kod.com/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME