Nаziv Kоmpаniје
TP Lipska pećina

Lipa Dobrska
Cetinje,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Direktor prodaje

col-narrow-left

Lоkаciја:

,

Kаtеgоriје:

Prodaja, Upravljanje
col-narrow-right
col-wide
Direktor prodaje
 
Direktor Prodaje je dio menadžerskog tima koji donosi strateški važne odluke za poslovanje Turističkog preduzeća Lipska pećina d.o.o. Upravlja sektorom prodaje i rezervacija u pravcu uvećanja prihoda i unapređenja poslovnih rezultata.

Od kandidata se očekuje visoko razvijeno strateško-konceptualno razmišljanje i proaktivno postupanje u sferi prodaje. Pored iskustva unapređenja poslovanja i uvećanja prihoda, potrebno je da posjeduje i talenat za prodaju, izrazitu reprezentativnost i komunikativnost kao i liderski duh.

Jedan od uslova je da kandidat posjeduje iskustvo rada na sličnim ili istim pozicijama u trajanju od 3 do 5 godina. Obrazovanje u sferi prodaje i turizma je poželjno, ali nije neophodno ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo.

Odgovornosti:
 • Planira budžet, definiše plan prodaje sa jasnim i mjerljivim ciljevima u svrhu uvećanja prihoda i ostvarivanja budžetskih planova;
 • Poznaje finansijske domete proizvoda kompanije i usluga i sa menadžerima ostalih odeljenja radi na maksimiziranju poslovnih rezultata;
 • Postavlja objektivne cljeve za sektor Prodaje i pojedinačno za svakog menadžera prodaje, prati njihovu realizaciju na mjesečnom i kvartalnom nivou;
 • Usmjerava i koordinira aktivnosti sektora Prodaje u cilju uvećanja prodaje kapaciteta i dostizanja budžetskih projekcija;
 • Nadgleda prodajne aktivnosti i analizira poslovne rezultate;
 • Definiše strategiju prodaje pećinskih kapaciteta u periodima niskog zauzeća;
 • Prisustvuje bitnim međunarodnim sajmovima i manifestacijama radi promocije pećine i širenja mreže poslovnih kontakata;
 • Osigurava da zaposleni u odeljenju Prodaje održavaju profesionalne i bliske odnose sa postojećim i potencijalnim klijentima;
 • Aktivno učestvuje u dnevnim i nedeljnim revenue sastancima i daje doprinos u dostizanju i premašivanju planiranih prihoda od prodaje;
 • Osigurava da se svi korporativni ugovori sklapaju u skladu sa politikom i filozofijom preduzeća;
 • Evidentira sve korporativne ugovore, ponude i prateću finansijsku dokumentaciju u saradnji sa sektorom finansija;
 • Osigurava poštovanje usvojenih standarda i procedura rada u odeljenju Prodaje;
 • Pravovremeno prepoznaje ključne i vodeće klijente i osigurava njihov adekvatan tretman;
 • Obezbeđuje visok nivo interesovanja klijenata za sve proizvode i usluge služeći se metodama direktne prodaje i odnosa sa klijentima;
 • Pronalazi nova tržišta i upućuje menadžere prodaje na nove potencijalne klijente;
 • Kontroliše tok rezervacija i osigurava ispravnu implementaciju procedura u procesu rezervacija;
 • Stara se da sektor Prodaje gradi profesionalan i pozitivan imidž u javnosti;
 • Osigurava redovan unos podataka u sistem i njihovo blagovremeno ažuriranje;
 • Vodi sastanke na nedeljnom nivou sa jasnim ciljevima i konkretnim rezultatima;
 • Identifikuje potrebu za treningom i implementira program obuke za vodiče;
 • Učestvuje u selekciji kandidata za pozicije u odeljenju Prodaje;
 • Stara se da zaposleni u odeljenju Prodaje imaju potrebna znanja i vještine za efikasno obavljanje posla i omogućava razvoj njihovih različitih vještina kroz kontinuirane treninge;
 • Učestvuje u obuci zaposlenih u odeljenju Prodaje i vodi računa da se svi zaposleni pridržavaju propisanih standarda i procedura rada;
 • Sprovodi godišnje evaluacije zaposlenih.
Profil:
 • Visoke menadžerske sposobnosti;
 • Odlične komunikacijske vještine;
 • Samostalnost u radu;
 • Inicijativa i orjentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata;
 • Kooperativnost, integritet i poštovanje saradnika;
 • Visok stepen poznavanja engleskog jezika;
 • Poznavanje još jednog stranog jezika;
 • Vožačka dozvola B kategorije.

Rok za prijavu do:

07.10.2017
istaknuti poslodavci

 • www.wiener.co.me
 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
 • www.astoriamontenegro.com
 • www.kouzoncorporation.com
 • www.okov.me
 • www.strabag.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME