Nаziv Kоmpаniје
Renomirani poslodavac

Zamjenik menadžera/Šef smjene

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide
Renomirani lokal koji posluje u Podgorici, raspisuje oglas za poziciju:

ZAMJENIK MENADŽERA/ŠEF SMJENE

 
Cilj i svrha:
 • Zamjenik menadžera/Šef smjene ima ulogu da preuzme zaduženja menadžera u situacijama kada je on odsutan. Za svoj rad odgovara direktno nadređenom-Menadžeru. Opis posla i zaduženja su ista kao za poziciju Menadžera, samo se razlikuje u pogledu stepena odgovornosti.
Glavna zaduženja:
 • Sugestivna prodaja;
 • Nabavka robe i kontrola stanja zaliha i dnevnih prodaja;
 • Prijem i kontrola trebovanja od šefova organizacionih jedinica;
 • Komunikacija sa dobavljačima i poručivanje robe;
 • Prijem i kontrola isporučene robe;
 • Redovno evidentiranje i prosleđivanje faktura računovodstvu za svu robu koja je isporučena;
 • Redovno evidentiranje otpremnica za svu robu koja je isporučena;
 • HACCP (kontrola Regulative o bezbjednosti hrane i namirnica);
 • Stara se o ispravnosti svih namirnica, rokovima trajanja proizvoda i tačno i redovno evidentiranje otpisa;
 • Kontrola slaganja robe, sirovina i artikala u magacinima;
 • Obračuni, plaćanja, izveštaji, administracija i zakonska regulativa;
 • Razduživanje zaposlenih, isplata dnevnica, obračun pazara;
 • Obračun mjesečnih zarada;
 • Kontrola fizičkog i knjigovodstvenog stanja zaliha – šank liste, kontrola popisa;
 • Kontrola posjedovanja i ispravnosti sanitarnih knjižica
 1. Ugostiteljstvo
 • Redovno i detaljno obilaženje restorana i provjera da li su organizacione jedinice snabdjevene svim potrebnim;
 • Kontrola rasporeda, da li su svi zaposleni na svojim radnim mestima (prema utvrđenom rasporedu);
 • Organizacija zaposlenih i određivanje prioriteta rada;
 • Kontrola i provjera funkcionalnosti opreme;
 • Redovna kontrola urednosti i čistoće objekta i svih njegovih dijelova;
 • Kontrola kvaliteta usluge i servisa;
 • Priprema i kontrola higijene prema nedeljnom planu čišćenja;
 • Nadgledanje radnih procesa, poštovanja standarda pekare, odnosa sa gostima i kolegama;
 • Vođenje dnevnika događanja (beleženje svih dnevno relevantnih informacija);
 • Stara se o estetskom izgledu lokala;
 • Posjeduje znanja za rad na svim pozicijama u kafe pekari i poznaje sve procedure rada.
 • 2. Korespondencija
 • Stepen organizacione i administrativne podrške;
 • Poštovanje zadatih rokova, pravila i procedura;
 • Edukacija zaposlenih.

Uslovi:
 • SSS, VSS (oblast: menadžment, ekonomija, hotelijerstvo);
 • Posjedovanje validne sanitarne knjižice;
 • Minimum godinu dana iskustva;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Taktičnost i analitičnost;
 • Rad na računaru;
 • Vještina pisane i usmene komunikacije;
 • Upravljanje vremenom i organizacijske veštine;
 • Posjedovanje samomotivacije i entuzijazma;
 • Preduzimljivost, sistematičnost, pedantnost;
 • Sposobnost koordinacije više zadataka istovremeno po prioritetu važnosti;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Etičnost i poverljivost.

Rok za prijavu do:

27.10.2017
istaknuti poslodavci

 • http://www.jmv.co.me/home
 • www.wsimag.com
 • http://www.bar-kod.com/
 • http://www.etggrupa.me/me
 • www.m-kabl.me
 • http://www.societegenerale.me/
 • www.wiener.co.me
 • www.ramadapodgorica.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME