Nаziv Kоmpаniје
La Roche

Iva Vizina bb
Tivat,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Konobar-vođa smjene

col-narrow-left

Lоkаciја:

Tivat,

Kаtеgоriје:

Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide
Opis posla:
 • Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smene predviđene za to radno mesto, u skladu sa procedurama hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve poslove u svom odeljenju, kao i sve usluge i sadržaje hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića, kao i alternativna rešenja;
 • Kontroliše osoblje, pripremu sitnog inventara, čistoću sale postavku stolova, primenu hotelskih standarda u servisu i odnos prema gostu;
 • Obavezan je da sve predviđene usluge restorana, bara, mini bara, odnosno banket službe pruža efikasno i na ljubazan način, u skladu sa hotelskim standardima obavljanja posla;
 • Obavezan je da servira salu, stolove i stolice, proverava njihovu ispravnost i čistoću; priprema reon za rad;
 • Dužan je da na vreme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gde radi;
 • Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pa­zar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova - fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju;
 • Da izlazi u susret zahtevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje komentare gostiju;
 • Da bude fleksibilan po pitanju eventualnih promena mesta rada u okviru sektora F&B i hotela uopšte i da u slučaju promene odeljenja izvršava sve radne zadatke koji su mu dodeljeni na novom radnom mestu;
 • Da kontroliše i racionalizuje potrošnju opreme i sredstava za rad obezbedjujuću da otpis bude što manji;
 • Zaključuje pazar i fiskalne kase i sređuje svu dokumentaciju po završenoj smeni;
 • Kontroliše rad sa novcem i vrši razduženje konobara i kontrolu njihovog pazara;
 • Proverava stanje popisa i o tome izveštava svog predpostavljenog;
 • Da se pobrine da svi zaposleni za koje je odgovoran dolaze na posao na vreme, u odgovarajućim uniformama i da nose pločicu sa imenom;
 • Da vodi računa da svi zaposleni za koje je odgovoran pružaju profesionalnu uslugu i da se učtivo ophode;
 • Za svoj rad odgovoran je menadžeru sektora F&B;
 • Zaposleni se obavezuje da obavlja i druge poslove i zadatke koji u skladu sa propisima i standardima njegovog zanimanja spadaju u delokrug rada.
Minimalni uslovi:
 • Iskustvo u restoranu/hotelu visoke kategorije;
 • Poznavanje stranih jezika, engleski obavezan, ruski prednost.

Rok za prijavu do:

25.11.2017
istaknuti poslodavci

 • www.benuapoteka.me
 • www.portomontenegro.com
 • www.wiener.co.me
 • http://www.bar-kod.com/
 • www.hrpartners.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME