Nаziv Kоmpаniје
Dating.com Group Limited

266, Level 4&5 Triq ix-Xatt
Gzira,Malta

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Poslovni partner/Business Partner

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Ostalo, Prodaja
col-narrow-right
col-wide
Odgovornosti:
 • Ispunjavanje mjesečnih KPI planova koje je postavila kompanija
 • Saradnja sa glavnim timom na razvoju i implementaciji poslovne strategije
 • Pronalaženje potencijalnih članova sajta u vašoj oblasti promovisanjem svoje poslovne jedinice / svoje filijale
 • Registrovanje članova na veb stranici koristeći online kancelariju
 • Upravljanje bazom podataka
 • Pružanje podrške članovima
 • Korišćenje poslovnih veza radi uspostavljanja saradnje sa lokalnim preduzećima;
 • Organizovanje promocija radi sticanja publike.
Uslovi:
 • Želja da započnete svoj biznis
 • Strpljenje i želja za radom sa ljudima
 • Odlične komunikacijske vještine
 • Sposobnost aktivnog umrežavanja
 • Prezentacijske sposobnosti
 • Tečno znanje engleskog jezika u komunikaciji i pismu
 • Dobre upravljačke vještine
 • Sposobnost za nezavisne i proaktivne akcije
 • Napredno poznavanje rada na računaru i korišćenje interneta.
Mi Vam nudimo:
 • Mogućnost pokretanja sopstvenog biznisa u saradnji sa uspješnom međunarodnom kompanijom
 • Nema gornje granice prihoda - mogućnost neograničenog bonusa pored fiksnog dela
 • Mjesečne isplate
 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Mogućnost online rada sa bilo kog mjesta
 • Saradnja sa timom profesionalaca unutar međunarodne mreže
 • Odlične mogućnosti za razvoj.
​U slučaju da izaberemo Vaš CV, budte spremni na Skype intervju sa našim menadžerom. Rok za slanje CV-a je 28.05.2018.
______________________________________________________________________________________

Responsibilities:
 • Meeting monthly KPIs set by the company;
 • Work closely with head office team on the development and implementation of your business unit strategy;
 • Search for potential site members in your area by promoting your business unit / your branch
 • Registration of the members on our website using online home office
 • Managing an account database
 • Supporting members
 • Performing networking to establish cooperation with local businesses;
 • Organizing promotions for audience acquisition.
Requirements:
 • Desire to start your own business
 • Patience and desire to work with people
 • High level of communication skills (people’s person)/ good communicator
 • Ability for active networking
 • Well-developed presentation skills
 • Fluent English (oral and written)
 • Good management skills
 • Capability for independent and proactive actions
 • Advanced PC & Internet user.
We offer :
 • Opportunity to start your own business in cooperation with successful international company
 • No upper limit for income – opportunity to earn unlimited bonus on the top of fixed part
 • Monthly payments
 • Flexible working hours
 • Possibility to work online from any place
 • Collaboration with a team of professionals within the international network
 • Excellent Development opportunities.
​Please be ready to have a Skype interview with our manager in case we select your CV. The deadline for sending your CV is 28.05.2018.

Rok za prijavu do:

28.05.2018
istaknuti poslodavci

 • www.cineplexx.me
 • www.uniqa.me
 • http://www.bar-kod.com/
 • www.astoriamontenegro.com
 • www.montenegrostars.com ; www.splendidspa-montenegro.com
 • www.vodaukrsu.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME