Nаziv Kоmpаniје
Dating.com Group Limited

266, Level 4&5 Triq ix-Xatt
Gzira,Malta

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Poslovni partner/Business Partner

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Ostalo, Prodaja
col-narrow-right
col-wide
Odgovornosti:
 • Pronalaženje potencijalnih članova sajta u vašoj oblasti promovisanjem svoje poslovne jedinice / svoje filijale
 • Registrovanje članova na veb stranici koristeći online kancelariju
 • Upravljanje bazom podataka
 • Pružanje podrške članovima
 • Planiranje i razvoj novih strategija istraživanja.
Uslovi:
 • Želja da započnete svoj biznis
 • Strpljenje i želja za radom sa ljudima
 • Odlične komunikacijske vještine
 • Sposobnost aktivnog umrežavanja
 • Prezentacijske sposobnosti
 • Tečno znanje engleskog jezika u komunikaciji i pismu
 • Dobre upravljačke vještine
 • Sposobnost za nezavisne i proaktivne akcije
 • Napredno poznavanje rada na računaru i korišćenje interneta.
Naš savršen partner:
 • Voli da radi sa ljudima
 • Je strpljiv i ciljno orijentisan
 • Želi da bude direktor sopstvenog posla bez ulaganja
 • Zna kako da predstavi proizvod i stvori interesovanje za isti
 • Govori engleski jezik
 • Slobodno koristi računar i internet.
Ako se prepoznajete u navedenim karakteristikama, spremni smo da Vam ponudimo:
 • Mogućnost pokretanja sopstvenog biznisa zasnovanog na našem know-how, iskustvu i infrastrukturi
 • Nema gornje granice prihoda - plata se zasniva na rezultatima rada i plaća se mjesečno
 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Mogućnost online rada sa bilo kog mjesta
 • Saradnja sa timom profesionalaca unutar međunarodne mreže
 • Odlične mogućnosti za razvoj.

Responsibilities:
 • Search for potential site members in your area by promoting your business unit / your branch
 • Registration of the members on our website using online home office
 • Managing an account database
 • Supporting members
 • Planning and development of new prospecting strategies.
Requirements:
 • Desire to start your own business
 • Patience and desire to work with people
 • High level of communication skills (people’s person)/ good communicator
 • Ability for active networking
 • Well-developed presentation skills
 • Fluent English (oral and written)
 • Good management skills
 • Capability for independent and proactive actions
 • Advanced PC & Internet user.
Our perfect partner:
 • Loves to work with people
 • Is patient and goal oriented
 • Wants to be director of his own business without investments
 • Knows how to present a product and generate interest to it
 • Is fluent in English
 • Freely uses computer and internet.
If you recognize yourself in above characteristics, we are ready to offer you:
 • Opportunity to start your own business based on our know-how, experience and infrastructure
 • No upper limit for income – salary is based on work results and paid on monthly basis
 • Flexible working hours
 • Possibility to work online from any place
 • Collaboration with a team of professionals within the international network
 • Excellent Development opportunities.

Rok za prijavu do:

19.03.2018
istaknuti poslodavci

 • http://zetagradnja.com/?lang=en
 • www.montenegrostars.com ; www.splendidspa-montenegro.com
 • www.heta.me
 • http://www.avalaresort.com
 • www.okov.me
 • http://telemach.me/Telemach/1/Telemach.shtml
 • http://www.telenor.me/
 • www.portomontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME