Nаziv Kоmpаniје
Arhitektur & Project Management d.o.o. Budva

Post.fah 3, Stari grad
Budva,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Arhitektonski ili građevinski tehničar za v.g.

col-narrow-left

Lоkаciја:

Budva, Podgorica,

Kаtеgоriје:

Arhitektura, Građevina
col-narrow-right
col-wide
Arhitektur & Project Management d.o.o. Budva

Raspisujemo konkurs za radno mjesto:

Arhitektonski ili građevinski tehničar za visokogradnju
Lokacija: Budva


Arhitektonski ili građevinski tehničar za visokogradnju

Potreban arhitektonski ili građevinski tehničar za visokogradnju (2 radna mjesta) u projektantskom timu, na puno radno vrijeme za izradu projekata za Njemačko tržište.

Potrebne kvalifikacije:
 • Arhitektonski ili građevinski tehničar za visokogradnju
 • Minimum 5 godina radnog iskustva u projektovanju (priložiti reference)
 • Obavezno poznavanje jednog stranog jezika (poželjno njemačkog jezika)
 • Aktivno znanje ArchiCAD-a u 3D, Artlatisa i MS Office-a (Word, Excel)
 • Poznavanje rada u AutoCAD-u.
Zaduženja / Opis posla:
 • Tehnička podrška u projektovanju svih faza arhitektonskih projekata
 • Samostalnost u realizaciji poslova iz dinamičkog plana
 • Saradnja sa ostalim članovima tima
 • Boravak u Birou u punom radnom vremenu.
Konkurentni uslovi za rad:
 • Konkurentna plata
 • Podsticanje usavršavanja i doedukacije na seminarima, obukama, kongresima (kroz participaciju)
 • Kvalitetna (savremena) računarska i ostala office oprema za rad
 • Mogućnost dogovora o participaciji za smještaj kandidata van Crne Gore.
Rok za konkurisanje: 25.03.2018. Dostaviti potpunu aplikaciju (diplomu, CV, portfolio, reference)

Kontakt adresa:
arhitektur.p.m@gmail.com

Rok za prijavu do:

25.03.2018
istaknuti poslodavci

 • http://www.bar-kod.com/
 • www.benuapoteka.me
 • www.wsimag.com
 • http://zetagradnja.com/?lang=en
 • http://www.telenor.me/
 • www.roda.me
 • www.altermodus.me
 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME