Nаziv Kоmpаniје
Fresh Real Estate

Baku broj 98, toloski apartmani
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Agenti prodaje

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Bar,

Kаtеgоriје:

Prodaja
col-narrow-right
col-wide
Agencija za nekretnine „Fresh“ d.o.o. iz Podgorice,
oglašava potrebu za AGENTIMA PRODAJE

Broj izvršioca:
 • Podgorice - 4 izvršioca;
 • Budva – 3 izvršioca;
 • Tivat– 3 izvršioca;
 • Kotor– 3 izvršioca;
 • Herceg Novi– 3 izvršioca;
 • Bar– 3 izvršioca.
Uslovi: 
 • Najmanje SSS;
 • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet);
 • Iskustvo u prodaji;
 • Iskustvo u prodaji nekretnina (dodatna preporuka);
 • Položen vozački ispit - B kategorija;
 • Sopstveni automobil;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje drugog stranog jezika (poželjno),
Prijave sa CV se mogu podnijeti putem e-maila-a (adresa: [email protected]), putem pošte (adresa: Fresh d.o.o Podgorica, ul. Baku br. 94) ili direktno u prostorijama društava (adresa sjedišta: ul. Baku br. 94).

Društvo zadržava pravo da sa odabranim kandidatima obavi intervju i izvrši provjeru poznavanja stranog jezika i rada na računaru.

Rok za prijavu do:

31.03.2019
istaknuti poslodavci

 • www.kips.me
 • http://www.avalaresort.com
 • www.portomontenegro.com
 • www.uniqa.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME