Nаziv Kоmpаniје
Erste Bank

Stariji risk menadžer upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Bankarstvo, Finansije
col-narrow-right
col-wide
Organizaciona jedinica: Sektor upravljanja rizicima, Služba upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica
Nadređeno radno mjesto: Rukovodilac službe upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

SADRŽAJ POSLA / ODGOVORNOSTI:
 • Odgovornost za upravljanje kreditnim rizikom pravnih lica;
 • Analizira kreditne zahtjeve;
 • Daje mišljenje o kreditnom zahtjevu sa gledišta rizika (izrada votuma);
 • Izrađuje mišljenja za banke članice Grupe;
 • Analizira ukupnu izloženost banke prema komintentu;
 • Operativno sprovodi restrukturiranje komintenata predloženo od work outa;
 • Vrši analizu projekata, investicija, te ocjenjivanje njihove prihvatljivosti za finansiranje sa aspekta rizika;
 • Vrši predlaganje limita za banke, te osiguravajućih društava;
 • Analizira predloge za ulaganje u vrijednosne papire, utvrđuje limite i sl.;
 • Učestvuje u due diligence projektima (firme i banke);
 • Vrši kontrolu naplate potraživanja od klijenata (osim workout-a), te izvještavanje rukovodilaca službe o istom;
 • Obavlja ostale poslove po nalogu nadležnih osoba.
USLOVI:
 • VSS - Ekonomsko usmjerenje;
 • 2 godine iskustva na bankarskim poslovima;
 • Odlično poznavanje finansijskih izvještaja (firmi, banaka, osiguravajućih društava i dr.), analiza pokazatelja, tržišnih kretanja i dr.;
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu.
Lične vještine i ponašanja:
 • Organizacione sposobnosti, komunikativnost, kreativnost, sposobnost odlučivanja.
Ostalo: Probni rad 6 mjeseci
 
BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]

Rok za prijavu do:

31.08.2018
istaknuti poslodavci

 • http://zetagradnja.com/?lang=en
 • http://www.jmv.co.me/home
 • http://telemach.me/Telemach/1/Telemach.shtml
 • www.hrpartners.me
 • www.uniqa.me
 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
 • http://www.generali.me/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME