Nаziv Kоmpаniје
INA-CRNA GORA d.o.o.

Ul. Jovana Popovića - Lipovca br. 24
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Stručnjak za prodaju

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Prodaja, Trgovina
col-narrow-right
col-wide
Opis radnog mjesta:
 • Istraživanje tržišta i potencijalnih kupaca i dobavljača, praćenje tržišta i aktivnosti konkurencije i izrada tržišnih analiza u svrhu pridobijanja novih kupaca uz odgovornost za sprovođenje prodajne strategije u okviru prodajne politike
 • Prikupljanje i objedinjavanje potreba i zahtjeva za nabavku, te saradnja kod izrade podloga za planiranje komercijalnog poslovanja na nedeljnom, mjsečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, kao i saradnja u određivanje optimalnih kanala distribucije i organizacija sekundarne distribucije robe za benzinske stanice i kupce
 • Koordinacija zaključivanja prodajnih ugovora unutar područja rada, praćenje i ocjena provođenja količinske i financijske realizacije ugovora, te naplate potraživanja i odgovornost za komunikaciju i naplatu prodate robe od kupaca, analizu i praćenje stanja naplate potraživanja zadužene grupe kupaca
 • Upravljanje saradnjom s kupcima koji pripadaju području rada, predlaganje i pregovaranje oko okvirnih uslova u cilju zadovoljavanja zahtjeva i potreba kupaca, kao i traženje novih prilika prodaje
 • Odgovornost za poštovanje postojećih zakona, zakonskih odredbi, korporativnih odredbi, za poštovanje sistema kvaliteta unutar poslovanja, kao i propisa i zakonske regulative iz područja komercijalnog poslovanja
 • Prikupljanje i pripremanje podloga i dokumentacije, te koordiniranje i učestvovanje u izradi prodajnih ugovora sa pratećim prilozima, uključujući i sve ostale vrste pismenih sporazuma, obavještenja i dopisa, kao i godišnjih ugovornih narudžbenica za zaduženu grupu kupaca
 • Redovna izrada ponuda roba prema kupcima, dostavljanje istih kupcima, evidentiranje u Registar ponuda i arhiviranje, kao i izrada i dostavljanje predračuna kupcima radi avansnog plaćanja uz preduzimanje aktivnosti vezanih za izvršenje narudžbi, komunikacija sa kupcima, zaprimanje narudžbi, izrada naloga, te kontrola izlaznih faktura u odnosu na ugovorene uslove
 • Odgovornost za operativno nadziranje cjelokupnog procesa isporuke robe kupcu, od zaprimanja zahtjeva kupca do zaključenja primopredaje robe kupcu i riješavanje svih neusklađenosti i nesukladnosti u opisanom procesu, kao i kontinuirano fizičko praćenja procesa primopredaje isporuka roba prema ugovorenim uslovima i utvrđivanje pravilnosti isporuke roba
 • Operativno rješavanje reklamacija kupaca na kvalitetu i količinu naftnih derivata, UNP-a, drugih roba i usluga, vođenje evidencija, izrada izvještaja i analiza, te predlaganje preventivnih i korketivnih mjera za unapređenje procesa sa ciljem maksimalizacije zadovoljstva kupaca
 • Ostali radni zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu neposrednog rukovodioca.
​Uslovi:
 • VII2 / VII1 stepen ekonomske struke;
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama – 5 godina;
 • Napredno znanje engleskog jezika;
 • Aplikacije iz područja rada (word, excel, power point, etc.).

Rok za prijavu do:

24.10.2018
istaknuti poslodavci

 • www.uniqa.me
 • www.montenegrostars.com ; www.splendidspa-montenegro.com
 • www.benuapoteka.me
 • www.hrpartners.me
 • www.strabag.com
 • http://telemach.me/Telemach/1/Telemach.shtml
 • http://www.generali.me/
 • www.okov.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME