Nаziv Kоmpаniје
VEZUV d.o.o.

Šef računovodstva

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide
Vezuv d.o.o. Podgorica oglašava potrebu za sledećim pozicijama:

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Opis posla:
 • Organizacija rada u službi i razvoj saradnika u svom timu;
 • Sprovođenje i praktična primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda, finansijskih, računovodstvenih i poreskih propisa;
 • Praćenje računovodstvenih propisa, izmjena i dopuna zakonskih propisa i obezbeđenje njihove implementacije u poslovanju kompanije;
 • Praćenje primjene i predlaganje računovodstvene politike i drugih računovodstvenih pravilnika, uputstava i procedura i usklađivanje istih sa novinama u MRS i zakonskim propisima;
 • Planiranje, praćenje i kontrola svih novčanih tokova;
 • Učestvovanje u pripremi bilansnih projekcija;
 • Kontrola bruto bilansa na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou uz ispravljanje eventualnih nepravilnosti;
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa propisima Crne Gore i zahtjevima poslodavca;
 • Kontiranje finansijske dokumentacije;
 • Praćenje i kontrola potraživanja i obaveza kompanije;
 • Praćenje i kontrola obračuna ličnih dohodaka i ostalih primanja zaposlenih;
 • Kontrola primljenih knjigovodstvenih isprava;
 • Kontrola i odobravanje naloga za plaćanje;
 • Kontrola sastavljanja PDV prijava i koordinacija povraćaja PDV-a u skladu sa propisima Crne Gore;
 • Priprema obračuna amortizacije u poslovne svrhe i usaglašavanje registra osnovnih sredstava i glavne knjige, kao i popisa i glavne knjige;
 • Praćenje i izvještavanje o investicijama u toku i aktivaciji osnovnih sredstava;
 • Utvrđivanje svih poreskih kategorija (porez na imovinu, porez po odbitku, porez na dobit), obračun amortizacije u poreske svrhe, kursnih razlika kao i drugih periodičnih obračuna;
 • Izrada poreskih prijava za plaćanje obaveza po osnovu raznih ugovora;
 • Rad sa nadležnim inspekcijskim i kontrolnim organima;
 • Organizacija pripreme dokumentacije za interne i eksterne kontrole
Potrebni uslovi:
 • Stepen stručne spreme: VII stepen
 • Vrsta stručne spreme: Ekonomska i druga
 • Radno iskustvo: 5 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika, posjedovanje sertifikata (sertifikovani računovođa ili ovlašteni računovođa).
Nudimo odlične uslove za rad u sjajnoj atmosferi koja odiše timskim duhom, gdje se cijeni identitet, poštuje različitost i podstiču ideje.
Prijave šaljite na: [email protected]
Rok za dostavljanje prijava ističe zaključno sa 24.02.2019. godine.

Rok za prijavu do:

24.02.2019
istaknuti poslodavci

 • www.uniqa.me
 • http://www.financeplus.me/
 • www.kips.me
 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
 • http://www.bar-kod.com/
 • www.portomontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME