Nаziv Kоmpаniје
INA-CRNA GORA d.o.o.

Ul. Jovana Popovića - Lipovca br. 24
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Prodavac

col-narrow-left

Lоkаciја:

Tivat, Kotor,

Kаtеgоriје:

Prodaja
col-narrow-right
col-wide
Opis posla:
 • Operativno obavljanje procesa rada vezanih uz djelatnost trgovine tekućim naftnim proizvodima, mazivima i ukapljenim naftnim plinom (UNP), robom široke potrošnje ( RŠP), uslugama autoperionice, te upravljanje materijalnom imovinom na ekonomski opravdan način
 • Prodaja i naplaćivanje prodate robe (naftnih derivata, maziva, UNP-a i RŠP) i usluga uz obavezno ispostavljanje računa, te obavljanje blagajničkog poslovanja na način propisan Zakonom i internim regulativama, te deponiranje utroška
 • Nadzor maloprodajnog mjesta i komunikacija sa kupcem (ljubaznost, pristojnost, uslužnost)
 • Upravljanje zalihama robe na benzinskoj pumpi praćenjem stanja zaliha po količini i kvalitetu (rok trajanja, oštećenost), te naručivanje/izrada prijedloga za narudžbu potrebnih količina naftnih derivata, maziva, UNP-a, RŠP i ostalog asortimana
 • Izrada smjenskih dokumenata o prodaji robe i zalihama, obavljanje primopredaje između smjena, te sprovođenje redovnih i povremenih inventura u skladu sa propisima
 • Nadzor i kontrola ispravnosti rada instalacija i uređaja, stanja zaštitnih sredstava i vatrogasnih aparata, evidentiranje i prijava neispravnosti, te po potrebi preduzmanje mjera za otklanjanje kvarova i nedostataka u skladu sa mogućnostima i ovlašćenjima
 • Rješavanje reklamacija kupaca i izrada očitovanja na prigovore kupaca, te prijava izvanrednih događaja i nastale štete (krađe, bijegovi, oštećenja i sl.)
 • Vođenje i arhiviranje potrebne poslovne dokumentacije u skladu sa propisima
 • Održavanje čistoće i urednosti unutarnjeg i vanjskog prodajnog prostora, skladišta, sanitarija i okoline benzinske pumpe i autoperionice

Zahtijevane kompetencije: organizovanost, ljubaznost, timski duh, predanost poslu
Stručna sprema: III i IV stepen stručne spreme (stručna / opšta)
Mjesto rada: Tivat, Kotor

Rok za prijavu do:

20.03.2019
istaknuti poslodavci

 • www.benuapoteka.me
 • www.kips.me
 • http://www.avalaresort.com
 • http://www.financeplus.me/
 • www.uniqa.me
 • www.astoriamontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME