Nаziv Kоmpаniје
Intersport Crna Gora

ulica Gojka Garčevića 05
Nikšić,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Prodavac specijalista u Kotoru

col-narrow-left

Lоkаciја:

Kotor,

Kаtеgоriје:

Prodaja
col-narrow-right
col-wide
Intersport Crna Gora traži mlade, ambiciozne osobe koje će raditi u dinamičnom okruženju na poziciji:
 
SPECIJALISTA PRODAJE
Lokacija:Kotor
Napomena:
 • Prije početka radnog angažmana, kompanija obezbjeđuje adekvatnu obuku.
 • Kompanija za ovo radno mjesto ne obezbjedjuje hranu i smještaj.
Glavna zaduženja:
 • Vodi računa o popunjenosti i urednosti prodajnog prostora;
 • Brine o čistoći prodajnog prostora i ličnoj higijeni;
 • Slaže robu u gondole tek pošto je je izvršio prethodno markiranje i isticanje cijena i deklaracija na robi;
 • Zadužen za vidno istaknute cijene, deklaracije i njihovu tačnost;
 • Obavještava pretpostavljene o količinama robe u magacinu i o potrebi nabavke određenih artikala koji nedostaju ili su zastupljeni u manjim količinama;
 • Upoznaje potrošače o svojstvima robe, načinu upotrebe i čuvanja i pomaže im u odabiru istih;
 • Potrošače obavještava o akcijskim prodajama i projektima lojalnosti koji su u toku;
 • Učestvuje u istovaru i smještaju robe u magacinski prostor po nalogu šefa smjene ili zamjenika poslovođe;
 • Prenosi sve primjedbe potrošača zamjeniku poslovođe, koje s odnose na cijenu, asortiman i kvalitet robe;
 • Vodi računa o tome koji potrošač je na redu za usluživanje;
 • Čuva i održava osnovna sredstva za rad, opremu i sitan inventar, a o uočenim nepravilnostima obavještava poslovođu;
 • Razvija osjećaj kolegijalnosti i saradnje i osjećaj pripadnosti kolektivu i Preduzeću;
 • Poznaje postupke rada sa platnim karticama;
 • Vrši naplatu robe na kasi u skladu sa rasporedom zaduženja sačinjenim od strane poslovođe;
Potrebne kvalifikacije:
 • Minimum srednja stručna sprema;
 • Radno iskustvo od minimum godinu dana u istoj ili sličnoj djelatnosti;
 • Rad na računaru;
 • Dobro razvijene vještine komunikacije i pregovaranja
  Svi zainteresovani kandidati svoj CV mogu slati na mail [email protected]
  Kandidati koji uđu u uži krug biće obavješteni do 03.05.2019.

  Rok za prijavu do:

  30.04.2019
  istaknuti poslodavci

  • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
  • www.astoriamontenegro.com
  • www.benuapoteka.me
  • http://www.financeplus.me/
  • www.portomontenegro.com
  • www.uniqa.me
  © Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME