Nаziv Kоmpаniје
Ekonomik Accountants

City kvart, ul. Radoja Dakića, Lamela 5-4
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


IZVRSNA PRILIKA!!! Menadžer/Menadžerka kvaliteta u računovodstvu

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Ekonomija, Menadžment
col-narrow-right
col-wide
IZVRSNA PRILIKA!!! Menadžer / Menadžerka kvaliteta u računovodstvu

Ekonomik Accountants d.o.o.
Kompanija je osnovana 2006. godine i razvila se u jednu od najvećih računovodstvenih firmi visokog profila u Crnoj Gori sa širokim i kvalitetnim portfoliom usluga. Mi pružamo personalizovane računovodstvene usluge renomiranim domaćim i međunarodnim klijentima koji potiču iz više od 40 zemalja svijeta. Ekonomik Accountants nastoji da bude vodeća računovodstvena firma na tržištu gdje su osnovni ciljevi kvalitet usluge i zadovoljstvo klijenta. Naši zaposleni su glavni kamen temeljac za ostvarivanje tih ciljeva i mi zapošljavamo samo one koji zaista čine razliku, svojom ličnošću i vještinama. Širimo trenutni tim sa iskusnim Menadžerom / Menadžerkom kvaliteta, koji posjeduje opsežno računovodstveno iskustvo.

Opis posla:
 • Provjera i procjene u računovodstvenom sistemu, analiza bilansa klijenata, kreiranje i održavanje mjesečnih izvještaja o performansama.
 • Redovni pregledi računovodstvenih unosa, pregledi tačnosti knjiženja u računovodstvenom sistemu, kreirane izvještaja i redovno izvještavanje o ostvarenim rezultatima pregleda.
 • Praćene mjesečnih periodičnih finansijskih / poreskih izvještaja i analitičko izvještajanje o kompletnim računima klijenata.
 • Kreiranje mjesečnih izvještaja o evaluaciji za zaposlene.
 • Usmjeravanje i obuka novih računovođa.
 • Vodi redovne sastanke pružanja i analize feedback-ova, obezbeđuje mentoring zaposlenima i pruža direktnu podršku Menadžerima računovođa.
Neophodne kvalifikacije:
 • Univerzitetska diploma iz oblasti finansija ili računovodstva.
 • Licenca od strane crnogorskog Instituta računovođa.
 • Dokazano iskustvo u računovodstvu najmanje 5 godina, pokazujući napredne vještine u računovodstvu visokog nivoa.
 • Napredno znanje engleskog jezika.
Idealni kandidati posjeduju:
 • Dokazano iskustvo / vještine u izvještavanju i evaluaciji.
 • Dokazano iskustvo / vještine u coaching-u i obuci zaposlenih.
 • Snažne analitičke vještine i vještine upravljanja ljudima.
 • Skromna, ali otvorena ličnost i izuzetna želja za  unaređivanje vještina drugih.
Zainteresovani ste za ovaj izazovan posao? Molimo Vas da pošaljete svoj CV + motivaciono pismo zašto ste baš vi savršen kandidat za ovaj posao na ENGLESKOM jeziku na [email protected] već danas!
Ne zaboravite da provjerite našu web stranicu www.ekonomik.co za sve što je potrebno znati o nama!
 
TOP JOB!!! Quality Manager M/F.

Ekonomik Accountants d.o.o.
The company was founded in 2006 and has developed into one of the largest, high-end accounting firms in Montenegro with a wide and qualitative service portfolio. We deliver personal accounting services to renowned domestic and international clients originating from over 40 different countries. Ekonomik Accountants strives to be the main accounting firm on the market where Quality of Service and Customer Satisfaction are the main objectives. Our people are the main cornerstone to deliver those objectives and we hire just those who truly make a difference, in skills and in personality. We are expanding our current team with an experienced Quality Manager M/F who has extensive accounting skills.

Job description:
 • Screening and evaluating of customer accounts in the system, creating and maintaining monthly performance reports.
 • Regular reviewing of accounting entries into accounting system, creating and maintaining score cards.
 • Reviewing monthly periodical reporting and maintaining of analytical reports of overall customer accounts.
 • Creating and maintaining monthly evaluation reports for employees.
 • Guidance and training of new entry level accountants.
 • Leading regular feedback rounds, coaching of employees and direct support to Accountant Managers.
Minimal requirements:
 • University degree in Finance or accounting.
 • Certification by the Montenegrin Accounting Institute.
 • Proven accounting experience for at least 5 years, showing flawless skills in high-level accounting.
 • Advanced English.
Ideal candidates have:
 • Proven experience/skills in reporting and evaluations.
 • Proven experience/skills in coaching and training.
 • Strong analitical and people management skills.
 • A modest however outspoken personality and a great drive to improve the skills of others.

Interested in this exciting job? Please send your CV + motivational letter why you are the perfect candidate for this job in ENGLISH to [email protected] still today!
Do not forget to check our website www.ekonomik.co for everything you need to know about us!

Rok za prijavu do:

21.05.2019
istaknuti poslodavci

 • http://www.avalaresort.com
 • http://www.financeplus.me/
 • www.portomontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME