Nаziv Kоmpаniје
Erste Bank

Arsenija Boljevića 2A
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Interni revizor

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Bankarstvo, Finansije
col-narrow-right
col-wide
Organizaciona jedinica: Služba interne revizije
Naziv radnog mjesta: Interni revizor
Nadređeno radno mjesto: Direktor Službe interne revizije

Uslovi:
 • Stručna sprema: VSS
 • Usmjerenje: Ekonomsko
 • Prethodno radno iskustvo (opšte i bankarsko): Minimalno 3 godine iskustva u bankarskom poslovanju, eksternoj ili internoj reviziji
 • Stručna znanja: Poznavanje bankarskog poslovanja; poznavanje revizorskih standarda, dobrih profesionalnih praksi iz oblasti eksterne i interne revizije i važeće zakonske regulative
Informatičke vještine:
 • Aktivno poznavanje rada na računaru MS Office
Lične vještine i ponašanja:
 • Organizacione sposobnosti, mogućnost rada u stresnim situacijama, komunikativnost
Strani jezici i stepen znanja:
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Ostalo:
 • Probni rad 6 mjeseci
Sadržaj posla/Odgovornosti
Metodologija i rad revizije:
 • Primjenjuje propisanu metodologiju rada interne revizije, kao i procedure i programe kontrole koji su u skladu sa međunarodnim standardima, standarima Erste Grupe, lokalne regulative, relevantnih izvještaja i preporuka Bazelskog odbora za superviziju banaka, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja Instituta internih revizora
 • Izvršava revizorske preglede u funkciji banke
 • Daje preporuke i smjernice za ispravljanje nedostataka navedenih u revizorskim izvještajima i prati njihovo ispunjenje
 • Ocjenjuje učinkovitost sistema internih kontrola u poslovnim procesima Banke i daje preporuke za njegovo unaprijeđenje
 • Inicira izmjene i dopune revizijskih programa s aspekta promjena bankarskog okruženja i internih uslova u Banci, a radi osiguranja njihove kontinuirane ažurnosti i učinkovitosti te sprovođenje promjena u dogovoru s direktorom Službe.
 • Razmjenjuje relevantne informacije s ostalim poslovnim jedinicama Banke povezanim sa područjima rada interne revizije.
 • Obavlja administrativne poslove Službe po nalogu Direktora Službe
Izvještavanje:
 • Izvještava o svom radu Direktora Službe interne revizije
Nezavisnost u radu:
 • Nezavisan je od ostalih organizacionih jedinica i rukovodstva Banke
Ostalo:
 • Izvršava druge poslove po uputstvima i nalozima Direktora Službe interne revizije
 
BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]

Rok za prijavu do:

22.05.2019
istaknuti poslodavci

 • www.portomontenegro.com
 • http://www.avalaresort.com
 • www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan
 • www.uniqa.me
 • www.altermodus.me
 • www.benuapoteka.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME