Nаziv Kоmpаniје
Građevinska firma "Toškovići" doo

Diplomirani građevinski inženjeri

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Građevina
col-narrow-right
col-wide
Kompanija Toškovići d.o.o. raspisuje oglas za

DIPLOMIRANOG GRAĐEVINSKOG INŽENJERA
Broj izvršilaca: 2

Opis posla:
 • Preuzimanje dodijeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
Uslovi:
 • Visoka stručna sprema - Građevinski fakultet
 • Radno iskustvo- 3 godine i više
 • Poznavanje rada na "AutoCAD", "ArmCAD", "Tower"
 • Poznavanje rada na računaru MS Office paket (Word, Excel, PowerPoint), Internet
 • Engleski jezik
 • Vozačka dozvola "B" kategorije
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.
Prijave slati na adresu: “Toškovići” d.o.o. Podgorica, ul.IV Jula 105/5, 81000 Podgorica
ili
putem e-maila: [email protected]

Rok za prijavu do:

12.08.2019
istaknuti poslodavci

 • www.uniqa.me
 • www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan
 • www.portomontenegro.com
 • http://www.bar-kod.com/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME