Nаziv Kоmpаniје
Renomirani poslodavac

Računovođa

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide
Uslovi:
 • Minimum VI stepen stručne spreme iz oblasti ekomonije, računovodstva;
 • Radno iskustvo u struci najmanje 2 godine;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru, Microsoft Excel je preduslov;
 • Timski vrlo orjentisani “igrač”, sa visokim stepenom odgovornosti i predanosti radu.
Opis poslova:
 • Knjiženje poslovnih promjena u finansijskom računovodstvu;
 • Obračun poreza i drugih javnih prihoda i kontrola;
 • Obračuni plata, putnih naloga, sravnjavanje kartica dobavljača i kupaca, obračuni poreskih rashoda, bolovanja i sl.;
 • Arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije;
 • Učestvovanje u izradi bilansa i računa dobiti i gubitka, poreza na dobit, statističkih izvještaja i svih po zakonu potrebnih izveštaja;
 • Koordinacija sa Menadžmentom kompanije ili spoljnim subjektima kao što su banke, revizori, poreski organi, zdravstveni i penzioni fondovi i sl.;
 • Izrada godišnjih i finansijskih izvještaja;
 • Praćenje poreskih propisa;
 • Priprema dokumentacije za završna knjiženja na kraju godine;
 • Saradnja sa eksternim računovodstvom;
 • Praćenje i sravnjavanje poreskih kartica sa državnim organima.

Rok za prijavu do:

28.08.2019
istaknuti poslodavci

 • http://www.avalaresort.com
 • http://www.financeplus.me/
 • www.uniqa.me
 • www.altermodus.me
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME