Nаziv Kоmpаniје
Okov

Okov zapošljava pripravnike za Program stručnog usavršavanja

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

IT, Kadrovska služba, HR, Pravo, Prodaja, Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide

U našoj kompaniji, koja sa velikim uspjehom posluje u Crnoj Gori već punih 25 godina, veliki akcenat stavljamo na usavršavanje kadrova i ulažemo napore da isti ostanu i budu dio našeg tima. Danas, sa zadovoljstvom se možemo pohvaliti činjenicom da je značajan broj pripravnika u Okovu produžilo svoj radni angažman. Kao rezultat svih tih napora, ponosni smo vlasnici dvije veoma značajne nagrade - za najbolju veliku kompaniju za rad, kao i specijalnu nagradu za kompaniju sa najboljim medjuljudskim odnosima u Crnoj Gori.
 
Pozivamo sve mlade i ambiciozne osobe, sa smislom za timski rad, da se prijave na program stručnog osposobljavanja u našoj kompaniji i steknu značajno iskustvo za buduću karijeru.

Ukoliko ste završili Ekonomiju, Pravo ili Informatiku, i sebe vidite u službi računovodstva, category management-a, ljudskih resursa, IT sektoru ili službi za webshop – prijavite se putem portala www.euprava.me

Rok za prijavu do:

18.11.2019
istaknuti poslodavci

  • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
  • www.benuapoteka.me
  • www.kips.me
  • www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan
  • www.portomontenegro.com
  • http://www.avalaresort.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME