Nаziv Kоmpаniје
Ekonomik Accountants

Trg Božane Vučinić 10/1
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Ovlašćeni računovođa/Certified Accountant (m/f)

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA M / Ž
 
Tražimo iskusnog, entuzijastičnog i krajnje profesionalnog OVLAŠĆENOG RAČUNOVOĐU koji će biti dio izvrsnog računovodstvenog tima u našem sjedištu u Podgorici. Na ovom položaju vi ste direktno odgovorni za portfolio svojih klijenata.
 
O nama

Ekonomik Accountants d.o.o. osnovana 2006. godine, zastupa više od 350 kompanija iz više industrija porijeklom iz više od 40 zemalja koje dolaze sa 6 različitih kontinenata. Kompanija je nagrađena priznanjem „100 najvećih“ u Crnoj Gori i 2020. godine  zvanično je postala tržišni lider u Crnoj Gori u računovodstvenoj djelatnosti.
Kompanija radi u skladu sa standardima MRS i MSFI, etičkim kodeksom profesionalnih računovođa, članstvom Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, ICAM-om, članstvom IFAC-a i Instituta računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG.
 
Uslovi posla:
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u računovodstvu;
 • Završen Ekonomski fakultet, orijentacija računovodstvo;
 • Licenca računovodstvenog instituta;
 • Opsežno radno iskustvo u operativnom i finansijskom računovodstvu, obračunu plata i svim ostalim      potrebnim administrativnim vještinama;
 • Otvoren i komunikativan, proaktivan pristup sa razvijenim timskim vještinama;
 • Mogućnost napredne komunikacije na engleskom jeziku;
 • Odlične preporuke.
Nudimo:
 • Konkurentni paket plate;
 • Profesionalno treniranje i obuku;
 • Uzbudljivo i dinamično radno okruženje u modernom ambijentu;
 • Potencijal za razvoj u okviru organizacije koja se neprestano širi.
Da li ste zainteresovani da radite za vodeću firmu u računovodstvenoj industriji? Pošaljite svoj CV, motivaciono pismo i kopiju licenci odmah na [email protected] na crnogorskom i engleskom jeziku! Prijave za ovaj konkurs mogu se slati do 30. oktobra 2020.
 
Ne zaboravite da posjetite našu web stranicu www.ekonomik.co  za više informacija.
 
CERTIFIED ACCOUNTANT M/W
 
Currently we are searching for an experienced, enthusiastic and utmost professional “ACCOUNTANT” to be part of an excellent team of accountants in our headquarters in Podgorica. In this position, you are end-2-end responsible for a portfolio of your own clients.

Our company

Ekonomik Accountants d.o.o., established in 2006, represents 350+ companies in multiple industries originating from 40+ countries coming from 6 different continents. The company is awarded by the “Best performing companies in Montenegro” and became in 2020 officially market leader in Montenegro in the auditing & accounting industry.
 
The company works according the IAS and IFRS standards, the Code of Ethics for Professional Accountants, membership of the Institute of Certified Accountants of Montenegro, ICAM, membership of IFAC and Institute of Accountants and Auditors of Montenegro, IRRCG.

Job requirements
 • Minimum 3 years of work experience in accounting;
 • Completed Faculty of Economics, orientation accounting;
 • Certification of the accounting institute;
 • Extensive work experience in operational and financial accounting, salary calculation and all other necessary administrative skills;
 • Open and communicative, pro-active approach and team player;
 • Advanced English language skills;
 • Great references.
We offer
 • Competitive salary package;
 • Professional coaching and training;
 • Exciting and dynamic working environment in first class office spaces;
 • Potential to grow within the continuous expanding organization.
 
Are you interested to work for the #1 in the accounting industry? Send your CV, motivation letter & copy of your licenses now to 
[email protected] in Montenegrin and English language! Applications for this vacancy can be send until 30th of October 2020.

Don’t forget to check our website www.ekonomik.co for more info.

Rok za prijavu do:

30.10.2020
istaknuti poslodavci

 • www.benuapoteka.me
 • www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan
 • http://www.bar-kod.com/
 • www.uniqa.me
 • www.astoriamontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME