Nаziv Kоmpаniје
Azul Beach Resort Montenegro by Karisma

Velika plaža
Ulcinj,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


F&B Menadžer/ka

col-narrow-left

Lоkаciја:

Ulcinj,

Kаtеgоriје:

Turizam, Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide
Za potrebe istaknutog poslodavca Karisma Hotels Adriatic Montenegro, koji upravlja hotelom sa 4 zvezdice iz svetskog lanca hotelskih brendova u sastavu Karisma Hotels & Resort, Azul Beach Resort Montenegro, oglašava potrebu:

F&B Menadžer/ka

Uslovi:
 • Visoka stručna sprema odgovarajućeg profila;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na poziciji menadžera u hotelima kategorije sa četiri i pet zvjezdica;
 • Poznavanje engleskog jezika, poželjno je znanje još jednog stranog jezika;
 • Timski igrač sa odličnim liderskim sposobnostima;
 • Odlične organizacijske, komunikacijske i prezentacione sposobnosti.
 • Rad na računaru (Microsoft Office);
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Važeća sanitarna knjižica i važeće ljekarsko uvjerenje za posao
Nudimo:
 • Puno radno vrijeme - 40 h nedjeljno
 • Poslovnu i dinamičnu atmosferu rada
Opis poslova:
 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda u poslovanju hotela;
 • Učestvuje u dnevnim sastancima menadžera sektora hotela i održavanje redovne komunikacije i koordinacije u svom sektoru;
 • Upravlja radom sektora hrane i pića i koordinira radom jedinica;
 • Zabranjuje upotrebu, pripremu ili služenje hrane koja ne odgovara hotelskim standardima kvaliteta i sigurnosti;
 • Vrši prijem radnika, motiviše i daje opomene zaposlenima;
 • Predlaže disciplinske mjere ili otkaz za zaposlene upravi hotela;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama sektora i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika restorana i barova;
 • Obilazi sektor hrane i pića radi utvrđivanja mogućih nedostataka i izvora potencijalnih grešaka uz istovremenu kontrolu pravila za higijenu;
 • Kontroliše kvalitet svježih proizvoda koji dolaze kao i svih ostalih jela i pića;
 • Aktivno komunicira sa gostima kako bi se prepoznale i uvažile njihove želje, žalbe ili mogući predlozi;
 • Teži ka maksimalnoj optimizaciji profita u svakoj mogućoj situaciji;
 • Zajedno sa svojim šefovima vrši nadzor zaliha materijala kao što su: posuđe, staklo, kuhinjska oprema, stolnjaci itd., kao i odgovarajuće čuvanje, adekvatno rukovanje istoga te realizuje redovno mjesečno popisivanje sitnog inventara;
 • Priprema preventivne mjere zajedno sa svojim šefovima jedinica kako bi se lom, kvar i rashod opreme i sitnog inventara sveo na minimum;
 • Učestvuje u izradi godišnjeg plana – budžeta za sektor hrane i pića i vodi brigu o ostvarenju planiranog;
 • Vodi računa o pravilnoj raspodjeli radne snage u skladu sa budžetom;
 • Kontroliše troškove restorana i barova prema planiranom budžetu;
 • Brine o održavanju kuhinjske opreme i rashladnih uređaja u dogovoru sa šefovima jedinica, održavanja i šefom kuhinje;
 • Prati i koordinira usluge svog sektora, jedinica i kontroliše naplatu i potpisivanje računa;
 • Odgovoran je za poslovne rezultate restorana i barova, kvalitet usluge te troškove sektora hrane i pića;
 • Planira raspored rada radnika sektora, jedinica i upravlja radom svih radnika;
 • Nadgleda radno vrijeme i autorizuje prekovremeni rad;
 • U saradnji sa šefovima jedinica (kuhinja, restorani, barovi), priprema predlog godišnjeg plana poslovanja sektora;
 • Osigurava nesmetano odvijanje poslova kroz koordinaciju unutar svog sektora;
 • Izrađuje kalkulacije u sektoru hrane i pića;
 • Analizira cijene hrane i pića i odobrava promjene;
 • Izrađuje plan marketinških aktivnosti za sektor hrane i pića (uključujući troškove svake akcije);
 • Organizuje i kontroliše izvršenje poslova vezanih za pripremanje i posluživanje hrane i pića;
 • Redovno vrši pregled svih jedinica hrane i pića (obilazi ih zajedno sa Generalnim menadžerom);
 • Izrađuje sadržaj za štampani materijal sektora hrane i pića (popise pića i jelovnike);
 • Kontroliše jelovnike i popise pića obzirom na sadržaj, izbor artikala, stil pisanja, korice i opšti izgled;
 • Brine se za to da programi prodaje budu atraktivni i inovativni;
 • Prati usklađenost planiranih i ostvarenih rezultata poslovanja i radi na poboljšanju prodajne mogućnosti kroz inovacije i promocije;
 • U saradnji sa šefom kuhinje i restorana, sastavlja jelovnike, odabire hranu i piće;
 • Odgovoran je za sprovođenje mjera upravljanja otpadom;
 • Stalno unapređuje standarde usluga; Rešava reklamacije gostiju;
 • Predlaže nove tehnologije pripreme hrane i posluživanja, utvrđuje standarde i kontroliše njihovu primjenu;
 • Organizuje obučavanje radnika sektora hrane i pića i motivise supervizore i njihove radnike svojim pozitivnim i pravilnim stilom upravljanja;
 • Poslovna saradnja sa kuhinjom i servisom u cilju optimalnog ispunjavanja postavljenih zadataka i planova;
 • Učestvuje u analizi mjesečnih ostvarenih rezultata poslovanja i dostavlja izvještaj Generalnom menadžeru;
 • Izvještava Generalnog menadžera putem dnevnih, sedmičnih i mjesečnih izvještaja o svim događanjima iz sektora hrane i pića uključujući i izvještaj dnevne zarade svih jedinica hrane i pića;
 • Učestvuje u analizi mjesečnih ostvarenih rezultata poslovanja i dostavlja izvještaj Generalnom menadžeru;
 • Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za koje se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Generalnog menadžera.
Prijave sa fotografijom slati na e-mail: [email protected]
Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon:
+382 69 364 508 (radnim danima 8-16h)

Rok za prijavu do:

30.11.2020
istaknuti poslodavci

 • www.altermodus.me
 • http://www.financeplus.me/
 • http://www.avalaresort.com
 • www.benuapoteka.me
 • www.uniqa.me
 • http://www.bar-kod.com/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME