Nаziv Kоmpаniје
Aman Resort Sveti Stefan

Sveti Stefan
Budva,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Menadžer Spa centra

col-narrow-left

Lоkаciја:

Budva,

Kаtеgоriје:

Menadžment, Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide

 
Pridružite nam se!

Aman Resort Sveti Stefan

MENADŽER SPA CENTRA

Glavne odgovornosti:
 • Direktno nadgleda rad zaposlenih i pravilno izvršavanje svih dužnosti u SPA Centru
 • Aktivno učestvuje u razvoju i implementaciji procedura sektora
 • Priprema mjesečne izvještaje i budžet za SPA sektor.
 • Blagovremeno sačinjava, redovno ažurira i prilagođava Spa meni, Welness programe i pakete.
Poslovne obaveze:
 • Nadgleda svakodnevno poslovanje Spa centra i osigurava visok stepen čistoće u cijelom Spa centru, nadgleda održavanje spa objekta i  opreme, prijavljuje eventualne nedostatke i kvarove  i kontroliše njihovo otklanjanje.
 • Stvara jedinstveno i profesionalno Spa iskustvo za goste Amana, spajajući lokalne i tradicionalne elemente, tehnike i sastojke.
 • U saradnji sa HR Menadžerom, aktivno učestvuje u procesu zapošljavanja kadrova za sektor SPA .
 • Promoviše korporativnu Aman Spa viziju i nastoji da je osoblje Spa centra u potpunosti upoznato sa istom, da je se pridržava, razumije i primenjuje.
 • Koordinira i obezbjeđuje konstantan trening i obuku zaposlenih kako bi se garantovao kvalitet i integritet usluga koje se pružaju u Spa centru
 • Održava visok stepen motivacije, pružajući alate kako bi svaki pojedinac dostigao svoj najviši nivo profesionalnosti, kreativnosti i wellness-a. Podstiče stimulativnu i efikasnu radnu atmosferu zasnovanu na međusobnom poštovanju i timskom radu.
 • Odgovoran je za strateško i profitabilno razvijanje Spa centra.
 • Mjesečno postavlja ciljeve koji aktivno uključuju tim, kreira plan i prati nedeljne izvještaje sa članovima tima o mjesečnim zadatim ciljevima.
 • Promoviše prodaju Spa paketa i proizvoda.
 • Uzima u obzir i razmatra sve predloge i komentare zaposlenih i gostiju, i nastoji da se sve povratne informacije od gostiju (pitanja gostiju, verbalni komentari, emailovi, isl) koriste za izvršenje promjena u praksi i preduzima korektivne mjere kada je to potrebno kako bi se obezbijedilo održavanje visokih standarda.
 • Priprema, sprovodi i ažurira biznis i marketing plan.
 • Dostavlja izvještaje i ažurira ih po nalogu Generalnog Menadžera i/li Spa direktora na korporativnom nivou.
 • Kontroliše inventar kako bi se obezbijedile odgovarajuće zalihe roba, proizvoda i opreme.
 • Kontroliše troškove kroz pravilnik o korišćenju prozvoda i obezbjeđuje da je vrhunska usluga pružena sa minimum gubitaka i zloupotrebe proizvoda, i dnevnog reda.
 • Prati zalihe operativnih sredstava za rad Spa centra i generiše potrebna trebovanja za nabavku.
 • Nastoji da novi zaposleni budu adekvatno osposobljeni za rad u izvršavanju svojih zadužena i da su svjesni pravila i preocedura sektora.
 • Ostali radni zadaci po nalogu Menadžera Rezorta ili Generalnog Menadžera.
 • U toku je sa svim pravilima i procedurama kompanije, kodeksom vladanja i ponašanja, i stara se da se svi protokoli prate na tačno definisan način.
Poslovne povezanosti:
 
Interne
 • Sa svim zaposlenima
 • Sa svim sektorima unutar Aman Sveti Stefan
 • Izvan matičnog resorta, sa svim menadžerima sektora u Amanu
 • Sa korporativnim SPA menadžmentom
Eksterne
 • Sa gostima
 • Sa kompanijom koja je vlasnik resorta
 • Državnim institucijama, privatnim komanijama, vanjskim saradnicima, poslovnim partnerima.
 Stručna sprema:
 • Minimum IV stepen stručne spreme ili odgovarajuća kombinacija obrazovanja i iskustva koja bi zadovoljila potrebne kriterijume pozicije.
 Iskustvo
 • Minimum 3 godine radnog iskustva od srednjih ka višim pozicijama
 • Iskustvo u radu sa različitim grupama: osobljem, klijentima/gostima, vanjskim kontaktima.
Vještine
 • Razvijene vještine upravljanja i rukovođenja sa akcentom na nadgledanje i razvoj; sposobnost upravljanja i ostvarujvanja uspješne interakcije sa raznolikim osobljem i klijentima.
 • Visoko razvijene komunikacione sposobnosti
 • Odlično poznavanje engleskog jezika. Poznavanje još jednog jezika je prednost.
 • Strateške i proaktivne sposobnosti.
 • Jake organizacione sposobnosti
 
Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam dostavite svoj CV na crnogorskom ili engleskom jeziku (poželjno sa fotografijom) na mail adresu:
[email protected]

Biće kontaktirani samo kandidati koji udju u uži izbor.

Rok za prijavu do:

21.04.2021
istaknuti poslodavci

 • www.kips.me
 • www.uniqa.me
 • https://www.chedilusticabay.com/en
 • www.benuapoteka.me
 • www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME