BLOG

tajne zapošljavanja agencije

Otkrijte kako izgleda proces zapošljavanja preko agencije?

Traženje posla preko agencije – trasparentno i svi imamo jednake šanse.

Prijavili smo se preko agencije i šta sad? Šta se dešava sa mojom prijavom, da li će završiti negdje u fioci ili će biti poslata na pravo mjesto? Kako funkcioniše proces zpošljavanja preko agencije?
Kada dobiju ponudu od klijenta, zaposleni u agenciji će se baciti na posao i početi sa pretragama svih odgovarajućih prijava. Naravno, istovremeno će se i postaviti oglas za konkretno mjesto kako bi se što više kandidata prijavilo. Zaposleni u agenciji prave selekciju prijava, sortiraju ih i čuvaju na takav način da su im prijave uvijek dostupne i vidljive.
Jedno je sigurno- naša prijava neće završiti u fioci ili nepročitanim mailovima, zato što je zaposlenima u agenciji, veoma stalo da imaju što više kvalitetnih prijava koje mogu ponuditi klijentima, koji ih, uostalom i plaćaju za tu uslugu – da im pronađu najboljeg kandidata za upražnjenu poziciju.
Zato zaposleni u agenciji sve te prijave detaljno pregledaju i traže one koje odgovaraju osnovnim zahtjevima konkretnog klijenta i konkretne otvorene pozicije. Na primjer, provjeravaju da li svi prijavljeni imaju dovoljan broj godina iskustva (ako je postojao takav zahtjev klijenta), da li imaju položen vozački, vlastito vozilo, da li govore neki jezik (ako je potrebno) itd, itd…
Posle tih prvih provjera krug se sužava na određenu grupu prijava, tj. prijavljenih osoba, sa kojima po pravilu regruteri agencije obavljaju telefonske intervjue. Ako si pozvan/a telefonom od strane agencije, savjetujemo da se ponašaš profesionalno i odgovoriš maksimalno iskreno i spremno na svako pitanje. Takođe, dobro je pokazati zainteresovanost za posao i ponudu, kao i zahvaliti se na pozivu. Najvjerovatnije je da će ti osoba sa kojom si razgovarao/la objasniti da ćeš biti dalje pozvan/a ukoliko bude procijenjeno da odgovaraš zahtevima klijenta.
Posle svih telefonskih intervjua, regruteri sužavaju krug na manji broj prijava. Osobe koje su se našle u tom krugu bivaju pozvane na razgovor u agenciju. Ako je na razgovoru procjenjeno da je neophodno, dobićeš ponudu da uradiš testove kao dalji vid provjere. Naravno, testiranje imaš pravo da odbiješ, ali u tom slučaju možeš očekivati da nećeš biti preporučen/a za dalje. Testiranje služi da se na osnovu rezultata i post-testovnog razgovora sa tobom, dođe do važnih informacija o tvojoj ličnosti, osobinama, stavovima, motivima. Svemu onome što te takođe čini profesionalcem, mimo tvog iskustva i znanja. To je iz aspekta agnecije jako važno, zato što klijenti često imaju vrlo specifične i konkretne zahtjeve po pitanju toga kakva bi osoba bila odgovarajuća za neku poziciju. Pa tako klijent nekada traži, motivisanu, ambicioznu, prodornu i proaktivnu osobu. A nekada staloženu, sniženog temperamenta, mirnu i ne previše upadljivu osobu. To su stavke o kojima radnici agencije i te kako moraju da vode računa. Ono što je dobro, jeste to što ćeš u razgovoru sa psihologom i ti sam/a dobiti povratnu informaciju o tome koliko se uklapaš u zamišljeni i očekivani profil konkretnog poslodavca.
Poslije testova, radnici agencije prave grupu različitih kandidata, koji odgovaraju ključnim zahtjevima klijenta. Za sve te kandidate, uz njihove biografije, prilažu pismeni izvještaj sa mišljenjem psihologa. To je pismena preporuka koja obrazlaže zbog čega se određeni kandidat preporučuje za tu poziciju. Izvještaji su pisani i u pozitivnom tonu.
Šta onda? Posle toga sve je u rukama klijenta. Klijent čita izveštaje, analizira biografije i odlučuje koje kandidate želi da upozna. Tu informaciju prosleđuje agenciji. U ovom momentu agencija je dužna da da povratnu informaciju kandidatu šta se dešava sa njegovom prijavom. To znači da svi oni koji su ušli u uži krug agencije, za koje su pisani izveštaji i koji su preporučeni klijentu – moraju dobiti povratnu informaciju da li su ili ne pozvani na razgovor kod poslodavca.
Osobe pozvane na razgovor kod poslodavca će biti od agencije u tom momentu obavještene za kog su poslodavca konkurisale. Do tada, agencija zadržava pravo da ime klijenta drži u tajnosti zbog transparentnosti i korektnosti samog procesa. Da se ne bi neko od kandidata odlučio da ode direktno kod poslodavca, pokuša da nađe vezu u datoj firmi, da klijent ne bi bio u obavezi svima u bližoj i daljoj okolini da objašnjava kako i zašto se zapošljava nova osoba. To je zapravo jedan od razlog zbog kojeg klijenti uzimaju agencije da za njih obave ovaj posao. I ovo može biti još jedan od razloga da se odlučiš za traženje posla preko agencije- trasparentno je i svi imamo jednake šanse.
Slijedi razgovor kod poslodavca, i naravno povratna informacija o tome kakvi su rezultati. Da li si prošao/la ili ne, dobio/la posao ili ne.
Čak i da se iz prvog puta ne zaposlimo, vjerovatno neće biti onog „gorkog“ ukusa, koji smo ranije, često imali dok smo se prijavljivali na oglase koji su već popunjeni, išli na razgovore samo da se ispuni formalnost, a povratnu informaciju nikad nismo ni dobili. Kakv god ishod bio, kad znamo da je cijeli proces fer, transparentan i korektan, to možemo posmatrati kao dobru priliku da naučimo nešto novo, steknemo više iskustva, više samopouzdanja, možda neke nove uvide u naše radne sposobnosti, upoznamo nove ljude. Ukratko, otvoramo sebi, isključivo svojim sposobnostima i iskustvima neka nova vrata na putu zaposlenja.

BLOG

Leave a comment