BLOG

skills iz sezonskog

Vještine koje dobijaš iz sezonskih poslova

Koja su to najčešća radna mjesta u sezoni i koje to nove vještine možeš steći ili unaprijediti postojeće, radeći sezonske poslove? Da li ti nešto znači pojam “transfer vještina?
Na prvi mah ne djeluje baš uvjerljivo da kao sobarica, konobar, pomoćni radnik ili recepcioner možeš mnogo štošta naučiti ali stvari stoje malo drugačije. Radeći svaki od ovih poslova, ali i neke druge, steći ćeš specifične vještine koje su ti neophodne za zaposlenje na duži vremenski period. Koja su to najčešća radna mjesta u sezoni i koje to nove vještine možeš steći ili unaprijediti postojeće, obavljajući sezonske poslove? Uglavnom se radi o ugostiteljskim pozicijama i to:
Konobar/ šanker, Sobarica, Higijeničar, Hostesa, Pomoćni kuvar, Pomoćni radnik u kuhinji, Recepcioner, Prodavac, Spasilac na plaži, Lift boy itd.
Svaka od ovih pozicija ti omogućava da stekneš vještine koje će biti od koristi u budućim zaposlenjima. Pa tako radeći na poziciji konobara možeš steći vještine brzog reagovanja, rada pod pritiskom ali i usavršiti komunikacijske sposobnosti zbog velikog broja ljudi sa kojima bi svakodnevno komunicirao/la. Takođe korišćenje stranih jezika je neophodno na ovoj poziciji pa je to svakako plus. Od konobara se očekuje da bude ljubazan, pristupačan, brz i tačan. Sve su to sposobnosti koje se kroz ovu poziciju vježbaju i usavršavaju.
Kao sobarica ili sobar naučićeš da adekvatno iskoristiš radno vrijeme koje ti je na raspolaganju jer obično svi dobiju svoj reon koji mora da se na dnevnom nivou očisti do kraja radnog vremena. Steći ćeš brzinu, pedantnost i naučiti šta znači iscrpan posao. Sobarice su djevojke koje steknu radne navike i rutinu disciplinovanog rada, što znači rano ustajanje, produktivnost tokom radnog dana, pedantnost, preciznost i poštovanje pravila „kuće“. Sve ovo važi i za poziciju Higijeničara iliti nekoga ko brine o čistoći objekta u kojem radi. Što su poslodavci teži i zahtjevnije to za tebe kao radnika može predstavljati „trening na duže staze“.
Ako se zaposliš kao hostesa vjerovatno ćeš steći mnogo kontakata kroz komunikaciju sa velikim brojem ljudi. U većini slučajeva naučićeš ponešto i o vinima, jelima koja su karakteristična za naše podneblje (mediteranska i nacionalna kuhinja). Takođe za ovu poziciju je neophodno poznavanje stranih jezika pa će komunikacija pomoći da održiš aktivno znanje. Možeš upoznati ljude koji će zapaziti tvoju profesionalnost, ljubaznost i vještine komunikacije i koji potencijalno mogu biti kontakti za tvoje dalje angažovanje. Obično hostese, zavisno od objekta u kojem rade moraju usvojiti određena znanja o istom što je opet prednost. Takođe praksa da izgledaš lijepo i njegovano je svakako nešto što je neophodno i predstvalja dio kulture i higijene.
Kao pomoćni radnik u kuhinji ili pomoćni kuvar naučićeš šta drugo nego da pripremaš namirnice i asistiraš galvnom kuvaru. Ovo je korisno jer ćeš steći praktična znanja iz kulinarstva ali ćeš se naučiti i timskom radu i asistenciji. Takođe je neophodno da održavaš higijenu na viskom nivou.
Međutim ako si se zaposlio/la se na poziciji recepcionera koristi su višestruke. Usavršićeš komunikaciju sa ljudima, aktivno korišćenje stranih jezika ali i dobre organizacione sposobnosti. Buking ili rezervacija je nešto što ćeš svakog dana obavljati pa će ti svakodnevno korišćenje računara takođe postati praksa (u poslovne i korisne svrhe). Takođe, sposobnost da se pravovremeno proslijede važne informacije je još jedna prednost. Osobine koje ćeš usavršiti ili možda usvojiti su opšta snalažljivost, komunikativnost i spremnost za saradnju. Recepcioneri moraju biti emocionalno stabilni, odlučni i odgovorni. Najčešće su samostalni u radu, preduzimljivi i imaju izražene organizacione sposobnosti.
Kao prodavac koristićeš svoje komunikacijske vještine ali i sposobnosti pregovaranja. Vježbaćeš ophođenje sa ljudima i odlučnost koju bi trebalo da posjeduješ kako bi uspio prodati bilo koji proizvod. Pozitivan stav i ljubaznost je „oružje“ koje moraš obavezno posjedovati pa eto prilike da se vježbaš ukoliko nisi sklon/a pozitivnom afektu, a svi preferiraju za svoje okružnje ljude sa takvim raspoloženjem. Dobićeš strpljenje što je danas veliki luksuz.
Spasioci će spojiti lijepo i korisno, sklopiti vjerovatno mnogo poznanstava i održati svoju fizičku spremnost. Ono što je najznačajnija dobiti je osjećaj odgovornosti (za sigurnost svih), koja se može prenijeti i na druge oblasti. Lift boy pozicija će ti takođe, pomoći da vježbaš ljubaznost i komunikaciju na stranim jezicima.
Sve ove vještine su ti značajne jer ih možeš „transferovati“ tj. prenijeti i iskoristiti u drugim situacijama u kojima se sjutra budeš našao/la. Svakako da su odgovornost, disciplina, organizacione sposobnosti, komunikacija bazične osobine dobrog i kvalitetnog radnika u ma kojoj oblasti. Tako da ukoliko ih ne posjeduješ u dovoljnoj mjeri ili želiš da ih unaprijediš i podigneš na još veći nivo, iskoristi ovo ljeto i razmisli o nekom od sezonskih poslova.

BLOG

Leave a comment