BLOG

zapošljavanje na naš način

Zapošljavanje na „naš način“

Pogrešni ljudi na pogrešnim radnim mjestima svakodnevno donose mnogo više štete nego koristi, kako samom poslodavcu i prosperitetu kompanije, tako i razvijanju kapaciteta i kompetenci zaposlenih.

Vjerovatno znaš nekoga za koga ti se čini da je došao do pozicije, samo zato što ima „tamo negdje nekoga svog“ ? A sa druge strane, ako si nekada i bio/la u prilici da učiniš neku uslugu ili da nešto zavisi od tebe, ko ti je prvi pao na pamet, kome bi prvo ponudio/la tu priliku? Ako bismo bili potpuno iskreni, u najvećem broju slučajeva, to bi bio neko „naš“, neko koga znamo, neko za koga možemo da garantujemo, neko ko bi za nas isto ili slično uradio.
Možda je kod nas u Crnoj Gori, to više vidljivo iz jednostavnog razloga: u državi sa nešto više od pola miliona stanovnika, vrlo je teško izbjeći da na neki način nismo rodbinski ili prijateljski međusobno povezani. Takođe, povjerljivosti i lojalnosti koju poslodavci mogu imati ukoliko radna mjesta povjere članovima uže i šire porodice uopšte nije zanemarljiv razlog za zapošljavanje „svojih“. U crnogorskoj kulturi, u kojoj je porodica stub svega, jasno je da će se povjerenje i stabilnost održati ukoliko čak i u poslovnom kontekstu imate „ljude koji će Vam čuvati leđa“, a ko će bolje nego familija?
Važno je istaći, da niti je ovo apsolutno pozitivna ili negativna pojava, već je akcenat na prepoznavanju individualnih talenata koje ćete na pravi način iskoristiti i postaviti prave ljude na prava mjesta.
I kako onda razlikovati kada se radi o nekoj negativnoj pojavi, a kada je to nešto što je prirodno i očekivano?
Kada govorimo o negativnim aspektima pomenute prakse u procesu zapošljavanja, najprije mislimo na to da se pogrešni ljudi zapošljavaju na pogrešnim mjestima i to da su tetke, strine, stričevi na pozicijama, obično jedina kvalifikacija koju neko ponudi u svojoj aplikaciji za posao. Time se na neki način „guši“ potencijal i same te osobe koja na određenim radnim mjestima ne pokazuje produktivnost, što stvara obostranu štetu. Niti je radnik zadovoljan, a ako jeste ne ostvaruje svoj potencijal u većini slučajeva, niti je poslodavac napravio dobru investiciju, a obim štete je nesrazmjerno veći od koristi, koju napravite vraćanjem usluge i zaposlenjem člana porodice.
Nasuprot situacijama kad su nam rođaci i rodbina neka vrsta posrednika pri zapošljavanju, sve više u svijetu ali i kod nas možemo govoriti o Posredovanju u zapošljavanju, kao profesionalnoj usluzi koja na našem tržištu već postoji i omogućava da se proces zapošljavanja mijenja, u pozitivnom kontekstu.
Posredovanje u jednu ruku podrazumjeva stručan tim ljudi koji sa jedne strane imaju zadatak da zadovolje klijente, ljude koji oglašavaju potrebu za radnom snagom, ali i kandidate, osobe koje svojim kvalifikacijama i kompetencijama ispunjavaju navedene uslove. Misija posrednika bi bila da pronađe prave ljude za određene pozicije. Jasno je da ne postoji univerzalno loš kandidat, postoje samo ljudi koji su nisu pravi dio slagalice. Što ne znači da ti ljudi nemaju svoje slagalice u koje bi se stoprocentno uklopili.
Zapošljavanje i raspoređivanje pravih ljudi na prava mjesta je investiranje u budućnost i od načina kako investiramo, u velikoj mjeri zavisi i koliko će nam biznis biti uspješan. Profesionalizacija ili našim jezikom rečeno „da svako radi svoj posao“ je put ka uspješnom investiranju u budućnost. Stoga, prepustite posao zapošljavanja, profesionalcima, tj.agencijama, koji će na osnovu Vaših zahtjeva, Vaših potreba pronaći pravi dio slagalice za Vaš tim i time doprinijeti uspjehu Vašeg poslovanja.

BLOG

Leave a comment