BLOG, slide

danka 2

Da li su deficitarna zanimanja ili znanja i vještine?

Šta je to što pravi razliku između dva kandidata sa istim zanimanjem? Da ste poslodavac šta bi vam bilo važno od vašeg budućeg zaposlenog? Koje škole je završio ili šta zna da radi i način na koji radi, kako se uklapa u tim i kako se nosi sa zadacima?

Zadnjih godina imamo interesantnu situciju na našem tržištu rada. Zavnične statistike pokazuju da među nezaposlenima koji imaju završene fakultete, najviše ima lica iz grupe ekonomskih zanimanja, zatim pravnika, a sa druge strane, navjeće interesovanje mladih pri upisu je takođe, za ove fakultete. Interesantno je i to, da poslodavce često možemo čuti, kako imaju problem da nađu „dobre pravnike ili ekonomiste“. O čemu je ovdje riječ?

danka 2

Očigledno je da formalno obrazovanje samo jedan od uslova da bismo bili u igri. Ali po čemu će budući poslodavac znati  koji je kandidat najprikladniji kad se npr. na oglasu za jednu poziciju Pravnika prijavi preko  50 njih koji ispunjavaju sve formalne uslove?

Dodatna znanja, vještine, lične karakteristike i sposobnosti…..dakle naš lični pečat.

Koja su to znanja i vještine i kako ih steći?

Za koje god zanimanje da se opredijelite, važno je da u startu znate da je to samo jedan i najčešće nedovoljan korak za zapošljavanje i kasnije za izgradnju karijere. Razni privremeni i povremeni poslovi, sezonski poslovi, volontiranje je nešto što svakako svakog kandidata izdvaja na selekciji. Tokom studija npr. prava, ići na praksu kod advokata ili u pravnu službu neke kompanije, će sigurno doprinijeti da se steknu neka iskustva, da se osjeti kako to što se teoretski uči može ili ne može primijeniti u svakodnevnom radu. Sjutra, kad se i zasnuje radni aganžman, ta iskustva će doprinijeti mnogo bržem učenju, prilagođavanju, a samim tim i napredovanju. Od velikog je značaja još za vrijeme studija, kroz obavljanje prakse, ako govorimo o pravnicima, naučiti razliku između ugovora o radu ili ugovora o zakupu, kako se piše molba, a kako prigovor….to su već neke konkretne stvari koje je dobro znati i koje poslodavci očekuju da svršeni pravnici znaju, iako se najčešće ovo samo na teoretskom nivou uči na fakultetima, a za praksu morate sami da se pobrinete.

Zatim, dobro je još za vrijeme studija, intezivnije raditi na unapređenju znanja stranih jezika. Često formalno obrazovanje nije dovoljno da bi strani jezik kvalitetno savladali i služili se njime u poslovnom okruženju, što danas, sve više postaje potreba, a  i obaveza. Danas su studenske organizacije vrlo aktivne, tako da na relativno jednostavan način i bez puno ulaganja, možete se prijaviti za neku studensku razmjenu, što višestruko može biti korisno. Osim toga što se može brže i kvalitetnije savladati strani jezik, to doprinosi unaprđenju vještina komunikacije, prilagođavanja, otvara nove perspektive, stiče se izuzetno iskustvo koje kasnije može biti izuzetno korisno i pomoći da se izdvoji iz prosjeka i kvalitetnije upravlja svojom karijerom.

Biti član raznih studenskih organizacija, takođe doprinosi sticanju iskustva, usvajanju novih znanja i razvijanju brojnih vještina, prijeko potrebnih u svijetu rada. Za sve ovo je preduslov poznavanje i napredno korišćenje blagodeti informacionih tehnologija, što su danas takođe, izuzetno tražena znanja.

Da zaključimo, kako bi poslodavci rekli, postoji deficit kvalitetnih kadrova. Sve manje je važno koje vam je formalno obrazovanje, dokle god znate znanje pretočiti u konkretan rad. Upravo razna dodatna, različita iskustva, doprinose tome, da se transfer znanja u praksu ubrza. Deficit znanja i vještina, naša uravnoteženost, fleksibilnost, prilagodljivost radnom okruženju, timu, radnim zadacima je nešto što će uvijek biti traženo na tržištu i jedino čime se stvarno, na duže staze možemo izdvojiti i dokazati kao profesionalci.

 

BLOG slide

Leave a comment