BLOG, SAVJETI

nature1

Savjeti o karijeri i poslu koje niste učili u školi

U školi nas uče da je ono što je najvažnije za uspjeh vrijedan rad, učenje i poslušnost. Kažu nam da će se ovakvo ponašanje, kad tad, isplatiti. Međutim, situacija u realnom svjetu nije uvjek takva. Mladi ljudi vođeni ovakvih razmišljanjem mogu da donosu pogrešne odluke i stoga tek prekasno shvate svoje greške. Kako ne bi i vi zapali u ovakvu situaciju, pročitajte naredne savjete.

1. Izgradnja mreže kontakata (networking) je presudna

Ovaj trend je potekao sa zapada, kao i poslovica: “Nije bitno šta znaš, već koga znaš”. Preporuke i dobri kontakti su veoma bitni za snalaženje u poslovnom svjetu. Mnoge firme ni ne oglašavaju radna mjesta, već ih popunjavaju putem preporuka postojećih zaposlenih. Kompanije polaze od zaključka da je bolje zaposliti nekoga za koga postoje garancije da je stručan i vrijedan, nego rizikovati sa nekim nepoznatim. Ali isto tako i za napredovanje na postojećem poslu i izgradnju biznisa je potrebno znati prave ljude u industriji koji mogu pomoći savjetima, ekspertizom, kontaktima i slično. Stoga je danas izgradnja mreže kontakata presudna za uspjeh u karijeri.

2. Timski rad je bitan

Osobe koje mogu bolje da komuniciraju sa svojim kolegama kao i da rješavaju interpersonalne konflikte su traženije na tržištu rada. U školama i na fakultetima se, međutim, podstiče individualan i samostalan rad. Nema dogovaranja, i zajedničkih projekata. Danas se skoro svi poslovi obavljaju u timovima ili uključuju kontakt sa kupcima. Stoga su za uspjeh veoma bitne osobine komunikacije i saradnje sa kolegama.

3. Vaše vještine mogu postati zastarjele

Tehnologija se u svjetu danas mjenja veoma brzo. Stvari koje danas obavljamo na jedan način, mogu početi da se obavljaju na sasvim drugi način. Stoga je veoma važno biti u toku sa svim promjenama. Međutim, sa uvođenjem novih tehnologija dolaze i nova zanimanja, dok se neka zanimanja ukidaju. Zato je potrebno biti spreman na prekvalifikaciju i prelazak na nova zanimanja.

4. Nije sramota dobiti otkaz

Kod nas ovaj osjećaj sramote potiče iz doba komunizma kada je maltene otkaz dobijao samo neko ko se teško ogrješio o pravila poslovanja firme. Dakle, otkazi su bili vrlo rjetki. Međutim, danas se situacija mjenja. Otkaz postaje svakodnevnica. Štaviše, otkaz se ne dobija samo zbog nezadovoljavajućeg rada, već i zbog zatvaranja cijele firme ili određenih djelova. Mnogi danas uspješni ljudi i osnivači velikih kompanije su dobijali otkaze i po nekoliko puta. Otkaz vam može biti podsticaj da isprobate neke druge prilike. Naravno, otkaz nikada nije prijatan, naročito u situacijama kada ne postoji mogućnost za nalaženje drugog posla, ali je bitno imati na umu, da otkaz nije znak vaše nesposobnosti.

5. Obrazovanje nije preduslov za uspjeh 

Diploma fakulteta ili doktorat nisu garancija da ćete biti uspješni u karijeri. Uspjeh je rezultat više faktora u koje spadaju: sreća, spremnost na rizik, preduzetnički duh, neodustajanje i slično.

one_size_headline

U školi ili na fakultetu se zna pravilo. Ako učimo dobićemo veću ocjenu, ako ne učimo nećemo. Međutim, u realnom svjetu ova uzročnost ne postoji. U nekim kompanijama je sasvim uobičajeno da naporniji rad i zalaganje za kompaniju ne budu nagrađeni. Poslodavac nekada nije ni svjestan vaših zasluga, naročito ako spadate u grupu ljudi koji nisu nametljive prirode.

Cilj svake kompanije je ostvarivanje što većeg profita. Zato i zaposleni predstavljaju trošak koji se želi minimizirati. Ako primjetite da vas poslodavac gleda kao trošak a ne kao investiciju, onda je najbolje da potražite drugi posao.

BLOG SAVJETI

Leave a comment