Sa radom kreće zaposli.ME karijerni centar! U današnjem svijetu dinamičnog poslovanja i brzih promjena poslovnih trendova, neophodno je konstatno pratiti korak sa tržišnim promjenama i investirati u sopstveno znanje i razvoj vještina u kontekstu modernih poslovnih alata.


Treninzi i obuke koje nudimo, biće optimizovani za više organizacionih nivoa, shodno vašim zahtjevima i potrebama. Bilo da želite da usavršite svoje excel, računovodstvene, prodajne, pregovaračke ili liderske vještine, zaposli.ME karijerni centar vam stoji na raspolaganju. U zavisnosti od vašeg sadašnjeg stepena znanja, pozicije u kompaniji ili broja kolega i prijatelja koji su zainteresovani za profesionalno usavršavanje, u prilici smo da organizujemo treninge i obuke sa dugoročnim implikacijama na vaše sposobnosti i vještine.

Vizija razvoja projekta zaposli.ME nas je navela da razmišljamo šire i dublje, te da kreiramo sistem koji će biti samoodrživ i podsticajan za sve naše polaznike, pa smo tako u sklopu Loyalty programa kreirali bodovni sistem vrednovanja treninga i obuka. Svaki naš polaznik će, nakon završenog treninga, dobiti određeni broj poena, koji će mu kumulativno (kroz vrijeme i učestalo usavršavanje) omogućiti besplatno pohađanje treninga i obuka u sklopu zaposli.ME karijernog centra.

Misija zaposli.ME je da mijenjamo poslovnu kulturu, a ukoliko budete polaznik karijernog centra, umnogome ćete i vi učestovati u kreiranju novih trendova, podizanju sopstvenog profesionalnog i ličnog kvaliteta i stvaranju boljeg ambijenta za privređivanje i napredak. Investirajte u sebe, jer to jeste najisplativija investicija.

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME