Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

UNIQA
Ul. Svetlane Kane Radević 3
Crna Gora

Теlеfоn:
Website: www.uniqa.me


 
UNIQA Insurance Grupa je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja, tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača.
UNIQA trenutno zapošljava preko 22.000 saradnika i ekskluzivnih partnera, koji širom Evrope brinu o više od 9 miliona klijenata.
U Crnoj Gori, UNIQA je 2008. godine osnovala dvije kompanije - UNIQA životno osiguranje i UNIQA neživotno osiguranje. Oba društva pružaju široki niz visoko kvalitetnih proizvoda osiguranja.
UNIQA tim trenutno čini više od 150 zaposlenih i taj broj stalno raste. Pored UNIQA zaposlenih veliki broj visoko kvalitetnih posrednika obezbjeđuju efikasnost u ostvarivanju ciljeva i planova u Crnoj Gori, realizacijom sljedećih zadataka:
  • Povećati nivo opšteg kvaliteta proizvoda osiguranja i usluga u Crnoj Gori inkorporiranjem novih programa i održavanjem visokih standarada UNIQA-e;
  • Postati lider kvaliteta proizvoda osiguranja na crnogorskom tržištu;
  • Pokriti sve segmente životnog i neživotnog osiguranja;
  • Kreirati široki niz proizvoda osiguranja, koji su već na raspolaganju pravnim i fizičkim licima u zemljama EU.

Pоslоvi: UNIQA

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME