Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
Ul. Moskovska 29
Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn: 020/433-502
Website:


 
Crnogorski Telekom (CT) je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja pruža kompletan spektar fiksnih i mobilnih telekomunikacionih servisa (govorne usluge, usluge slanja poruka, internet, TV, iznajmljeni vodovi, mreže podataka i ICT rješenja).

Napredna telekomunikaciona infrastruktura, inovatorski duh i stručan ljudski potencijal omogućavaju visoki stepen integracije i pružanje širokog spektra visokokvalitetnih servisa, koji garantuju rast i razvoj Crnogorskog Telekoma u budućnosti.

Crnogorski Telekom posluje u okviru četiri sektora: komercijalni sektor, sektor tehnike i informacionih tehnologija, sektor za korporativne poslove i sektor finansija.

Pоslоvi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME