Prоfil kоmpаniје

Nаziv Kоmpаniје

AIESEC Montenegro

Podgorica,Crna Gora

Теlеfоn:
Website:


 

Global Talent Program

Global Talent je program profesionalnih plaćenih praksi koji omogućava mladima da se usavršavaju u oblasti svog obrazovanja. Ovaj program omogućava mladima da razvijaju vještine i radne navike u međunarodnom okruženju, pritom stičući relevantno stručno iskustvo koje će im pomoći da se istaknu na tržištu rada.

Program traje od 2 do 18 mjeseci. Namijenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina. Mogu se prijaviti studenti i oni koji su nedavno diplomirali.

Šta možeš da dobiješ?

Razvićeš svoje liderske vještine i poboljšati svijest o sebi.

Radićeš u internacionalnom radnom okruženju i razviti poslovni način razmišljanja.

Upoznaćeš se sa lokalnom kulturom i običajima i razviti široku mrežu poznanstava.

Oblasti

 

 • Jezici
 • Marketing
 • IT


Cijena programa

250 eura

Šta pokrivaju troškovi?

Podrška tokom mečiranja – Podrška lokalnog komiteta u Podgorici tokom procesa apliciranja, kao i virtuelna podrška nakon odlaska na praksu.

Preparacioni seminar - Seminar bi trebalo da približi praktikantima šta je to što ih očekuje, da ih pripremi za život u multikulturalnom okruženju, kao i da im pomogne da shvate šta je to što žele da unaprijede kod sebe i na koji način da to i urade.

Podrška na praksi – Podrška lokalnog komiteta u zemlji u kojoj se odrađuje praksa.

Smještaj i hrana – Na većini praksi je obezbijeđen smještaj u stanu sa ostalim praktikantima, domu ili host porodici, i barem jedan obrok dnevno.

Troškovi koje treba uzeti u obzir

 • Putni troškovi, troškovi vize, zdravstveno osiguranje
Proces
 • Apliciranje
 • Intervju sa AIESEC Crna Gora
 • Potpisivanje ugovora
 • Registracija na platform
 • Prijavljivanje za prakse
 • Skype intervju
 • Mečiranje – dobijanje prakse
 • Preparacioni seminar

Pоslоvi: AIESEC Montenegro

Slobodnih radnih mjesta na sajtu: 0

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

Nema objava koje se slažu sa zadatim kriterijumom

 

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME