Nаziv Kоmpаniје
Fly Montenegro Ground Handling

Bulevar Džordža Vašingtona br.98
Podgorica,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Referent za finansije

col-narrow-left

Lоkаciја:

Podgorica,

Kаtеgоriје:

Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide
Lokacija rada:  The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona br.98, Diplomatska kula, II sprat
Radno mjesto: Referent za finansije – 1 izvršilac

Uslovi:
 • VSS ekonomskog usmjerenja – VII stepen;
 • Iskustvo od minimum tri godine na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Vješto služenje programima iz paketa MS Office.
Uz prijavu kandidati prilažu:
 • Preporuke prethodnih poslodavaca.
Opis poslova i odgovornosti:
 • Kontrola računske i suštinske ispravnosti dokumentacije prije knjiženja;
 • Knjiženje izvoda, troškova i materijala;
 • Kontrola ulaznog i izlaznog PDV-a kroz knjige PDV-a;
 • Saradnja sa bankama, Poreskom upravom i svim nadležnim institucijama;
 • Praćenje i primjena relevantne zakonske regulative;
 • Tabelarno vođenje svih dospjeća prema dobavljačima, bankama;
 • Vođenje projekata u cilju analize troškova;
 • Izrada periodičnih bilansa u cilju praćenja poslovanja;
 • Dnevno praćenje stanja na računima banaka, vršenje domaćih i ino plaćanja i izvještavanje Direktora o stanju na računu i izvršenim plaćanjima;
 • Izdavanje privremenih i okončanih situacija;
 • Izdavanje računa;
 • Ostali zadaci koje odredi direktor.
Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
 • poznavanje knjigovodstvenih i poreskih propisa;
 • analitički pristup rješavanju problema;
 • ažurnost;
 • preciznost;
 • dobre organizacijske sposobnosti;
 • sklonost radu u timu.
Rok za prijavu: do 01.03.2019. godine
Prijave uz naznaku za koju poziciju konkurišete slati na e-mail adresu: [email protected]

Rok za prijavu do:

01.03.2019
istaknuti poslodavci

 • www.altermodus.me
 • http://www.bar-kod.com/
 • http://www.avalaresort.com
 • http://www.financeplus.me/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME