Nаziv Kоmpаniје
Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Dobrota 175
Kotor,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Noćni recepcioner

col-narrow-left

Lоkаciја:

Kotor,

Kаtеgоriје:

Turizam, Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:

NOĆNI RECEPCIONER

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Dodjeljuje ključeve sobe po dolasku Walk in gostiju i gostiju bez rezervacije;
 • Vrši prijavu i odjavu gostiju u/iz hotela (check in / check out) u skladu sa hotelskim standardima, vrši naplatu hotelskih računa;
 • Upravlja svim aspektima računarskog sistema recepcije, kontroliše raspoloživost slobodnih soba;
 • Potpuno je upoznat sa kategorijama soba i njihovim karakteristikama i cijenama, kao i sa uslugama, sadržajima i aktivnostima u hotelu, radnom vremenu restorana i barova, SPA centra, promotivnim akcijama u hotelu itd;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama recepcije;
 • Vrši online prijavu boravka gostiju;
 • Kontroliše i ispunjava i u potpunosti je odgovoran za blagajničke procedure i rukovanje novcem tokom noćne smjene;
 • Provjerava tačnost cijena soba i paketa u hotelskom informatičkom sistemu, za sve goste koji u datom trenutku borave u hotelu;
 • Usaglašava sve račune u računarskom sistemu recepcije, priprema zaključene fakture za sektor Finansija;
 • Obavlja poslove noćne obrade u hotelskom  informatičkom sistemu, kao i provjeru i razvrstavanje noćne obrade iz restorana i SPA,  u skladu sa procedurma za noćnu obradu;
 • Sarađuje sa čuvarima i osobljem za sigurnost u slučajevima šteta i krađa u hotelu;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Menadžera recepcije, Direktora hotela.
Kvalifikacije:
 • SSS/VS/VSS – Završena škola ili fakultet za hotelski management (ekonomski smjer) ili profesionalni trening;
 • Iskustvo na istoj ili slicnoj poziciji minimum godinu dana;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
Profil traženog kandidata:
 • Komunikativnost, ljubaznost i pristupačnost;
 • Razvijene organizacione sposobnosti;
 • Sistematičanost i informisanost.
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu:  https://www.humahotel.me/
Rok za dostavljanje prijava je: 15.05.2021.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: [email protected]
Hvala na interesovanju!

Rok za prijavu do:

15.05.2021
istaknuti poslodavci

 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
 • www.portomontenegro.com
 • www.benuapoteka.me
 • https://www.lusticabay.com/
 • http://www.avalaresort.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME