Nаziv Kоmpаniје
Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Dobrota 175
Kotor,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Referent za rezervacije

col-narrow-left

Lоkаciја:

Kotor,

Kаtеgоriје:

Turizam, Ugostiteljstvo
col-narrow-right
col-wide
Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:

REFERENT ZA REZERVACIJE

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje,
očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda hotela;
 • Učestvovanje u koordinacijama u svom sektoru;
 • Realizanje aktivnosti na booking-u;
 • Odgovara na pozive oko upita i rezervacija na ljubazan i profesionalan način;
 • Unosi rezervacije u program;
 • Preuzima podatke o karticama za plaćanje smještaja;
 • Precizno bilježi i dokumentuje podatke rezervacija;
 • Indentifikuje i bilježi kodove za poslovne grupe i individualne poslovne goste;
 • Obaviještava ostala odjeljenja o dolasku VIP gostiju;
 • Identifikuje rezervacije sa provizijom te shodno tome obezbjeđuje potrebne informacije;
 • Identifikuje i bilježi posebne načine plaćanja nakon što su odobreni od strane nadležnih lica;
 • Doprinosi maksimalnoj popunjenosti hotela pomažući u održavanju precizne kontrole inventara soba;
 • Bilježi i evidenitira zahtjeve za poseban smeštaj i apartmane;
 • Učestvuje u postizanju maksimalnog zauzeća i maksimalne prosječne cijene soba;
 • Koristi tehnike za povećanje prodaje;
 • Koristiti istoriju gosta radi personalizovane usluge u hotelu;
 • Povećava zadovoljstvo gostiju i povećava prihode hotela promovišući hotelski restoran i ostale hotelske usluge i pogodnosti za goste;
 • Precizno i pravovremeno odgovara na sve prepiske (fax, e-mail i dr);
Kvalifikacije:
 • SSS/VS/VSS – Završena škola ili fakultet za hotelski management (ekonomski smjer) ili profesionalni trening;
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum dvije godine;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i još jednog stranog jezika.
Profil traženog kandidata:
 • Komunikativnost, ljubaznost i pristupačnost;
 • Razvijene organizacione sposobnosti;
 • Sistematičnost, informisanost;
 • Vještine rješavanja problema;
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*;
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://www.humahotel.me/
Rok za dostavljanje prijava je: 25.06.2021.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: [email protected]
Hvala na interesovanju!

 

Rok za prijavu do:

25.06.2021
istaknuti poslodavci

 • http://www.avalaresort.com
 • www.kips.me
 • http://www.erstebank.me/default.aspx?jezik=me
 • www.uniqa.me
 • www.altermodus.me
 • http://www.bar-kod.com/
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME