Nаziv Kоmpаniје
Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Nika Andjusa 16
Petrovac,Crna Gora

Sačuvaj kontakt
Prоfil kоmpаniје


Šef računovodstva

col-narrow-left

Lоkаciја:

Petrovac,

Kаtеgоriје:

Bankarstvo, Finansije, Ekonomija, Računovodstvo
col-narrow-right
col-wide
Administracija, Računovodstvo: Direktor računovodstva, Računovođa, Knjigovođa, Sekretarica
Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za poziciju

Šef računovodstva

Opis posla Šef računovodstva:
 • planira i donosi strateške odluke o administraciji kako bi se postigli najbolji finansijski rezultati hotela i kompanije, vodeći računa o robi i interesima preduzeća;
 • planira, upravlja i vrednuje finansijske poslove i promoviše maksimalnu efikasnost i profitabilnost;
 • odgovoran je za kompletne finansije preduzeća;
 • priprema statutarne račune za hotel;
 • priprema godišnje budžete za hotel, pregled razvoja budžeta odjeljenja i preduzima odgovarajuće mjere kako bi se izbjegla negativna budžetska odstupanja;
 • nadležan i odgovoran je za  obračune, prijavu I uredno plaćanje svih poreskih obaveza Društva;
 • vrši kontrolu knjiženja svih poslovnih promjena u finansijskom i materijalnom knjigovodstvu i odgovoran je za tačnost tih knjiženja i po potrebi vrši knjiženje datih poslovnih promjena;
 • zadužen je za odnose sa bankama (održavanje bankovnog mandata, kreditnih kartica, bankovog balansa i td.);
 • priprema izvještaje o protoku novca za glavnu kancelariju (sjedište);
 • priprema nedjeljne i mjesečne prognoze sa direktorom hotela;
 • uspostavlja i pregleda interne procedure za poboljšanje kontrole;
 • zadužen je za odobravanje svake porudžbine za nabavku od strane odjeljenja hotela, prije prosljeđivanja direktoru hotela;
 • zadužen je za godišnje procjene;
 • priprema sve finansijske izvještaje koji mogu biti zatraženi od strane direktora hotela i izvršnog direktora Društva, glavne kancelarije ili revizora itd i odgovoran je za poštovanje MRS i MFS;
 • koristi potpis za banku i odobrava sve uplate;
 • zadužen je za sve odnose sa osiguranjem;
 • pruža pomoć svim zaposlenim u vezi sa administrativnim zahtjevima vezanim za ljudske resurse, npr. izdavanje referentnih i bankovnih pisama, popunjavanje zvaničnih obrazaca i dokumentacije na zahtjev itd;
 • zaprima, pregleda i obrađuje dokumenta koja se odnose na nove radnike, one koji napuštaju, beneficije za upis, kao i na promjenu ugovornih uslova, ovjeravajući kompletnost, tačnost i usaglašenost sa uspostavljenom politikom i zahtijevanom procedurom;
 • obezbjeđuje opšte informacije i pomoć o benefitima radnika, procedurama upisa i dokumentaciji, obrađuje zahtjeve i liste provajdera; upućuje složena pitanja koja zahtijevaju tumačenje od strane rukovodioca ljudskih resursa po potrebi;
 • obezbjeđuje administrativnu podršku u procesu zapošljavanja radnika, na zahtjev;
 • održava bazu podataka ljudskih resursa  i dosijea osoblja;
 • izrađuje i potpisuje godišnje i periodične finansijske izvještaje i bilanse poslovanja i odgovoran je za tačnost unesenih podataka;
 • odgovoran je za tačnost obračuna i isplate zarada i ostalih primanja zaposlenih i za tačnost evidentiranja, obračuna i uplate PDV- a;
 • zadužen je za izradu i usaglašavanje sa zakonskim izmjenama svih normativnih i drugih akata Društva iz nadležnosti i finansijske službe;
 • odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja hotela u cjelini i za tačnost dostave svih podataka državnim organima, poslovnim partnerima i drugim licima kojim vrši dostavu podataka;
 • obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi.
Za radno mjesto Šef računovodstva neophodni su:
 • VII stepen stručne spreme– Fakultet društvenih nauka ili Ekonomski fakultet;
 • Master studije su prednost;
 • posjedovanje sertifikata ovlašćenog računovođe;
 • tečan engleski jezik (poznavanje drugog stranog jezika poželjno);
 • visok nivo odgovornosti u obavljanju radnih zadataka;
 • organizacione i komunikacione vještine i sklonost timskom radu;
 • sposobnost rukovođenja, profesionalnost i kreativnost u radu;
 • 5 godina na sličnoj poziciji u velikim hotelima ili međunarodnim kompanijama;
 • 3/4 godine u kompaniji na sličnoj poziciji u velikim hotelima.
​Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: [email protected]

Rok za prijavu do:

29.09.2021
istaknuti poslodavci

 • http://www.bar-kod.com/
 • www.altermodus.me
 • www.uniqa.me
 • https://www.lusticabay.com/
 • www.benuapoteka.me
 • http://www.avalaresort.com
 • www.astoriamontenegro.com
© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME